Tijdschrift voor Communicatiewetenschap

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap

Het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap richt zich op het signaleren en registreren van ontwikkelingen binnen de communicatiewetenschap en haar verwante wetenschapsgebieden (journalistiek, de toepassingsgebieden van de communicatiewetenschap, de communicatieve aspecten van informatie- en communicatietechnologie) in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift biedt daarmee een platform voor degenen die met onderzoek en/of theoretische reflectie een bijdrage willen leveren aan discussie binnen de communicatiewetenschap en ontwikkeling van de communicatiewetenschap. Ieder artikel wordt gereviewed door twee onafhankelijke beoordelaars.

Titel
Tijdschrift voor Communicatiewetenschap
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Ten minste één van de vier uitgaven betreft een themanummer.

ISSN

1384-6930

eISSN

1875-7286

Open Access

Het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

dr. Lotte Willemsen (hoofdredacteur), Creating010, Hogeschool Rotterdam
prof. dr. Noëlle Aarts, Wageningen University & Research
dr. Bert Bakker (redacteur 'Replicatiestudies'), Universiteit van Amsterdam
dr. Baldwin van Gorp, KU Leuven
dr. Leen d'Haenens, KU Leuven
dr. Stijn Reijnders, Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. Hilde Van den Bulck, Universiteit Antwerpen
prof. dr. Karin Raeymaeckers, Universiteit Gent
dr. Alexander van Deursen, Universiteit Twente
dr. Esther Rozendaal (redacteur 'In the Spotlight'), Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. Annemarie Wennekers, SCP
dr. Mariek Vanden Abeele, Universiteit van Tilburg
Laureanne Willems (redactiesecretaris), promovendus, University of Toronto

Redactiesecretariaat

Voor recensieverzoeken en vragen aan de redactie mail naar: tcw@aup.nl

Postadres:
Tijdschrift voor Communicatiewetenschap t.a.v. Lotte Willemsen
Hogeschool Rotterdam, Creating010
Wijnhaven 107
3011 WN Rotterdam

Redactieraad

dr. Leo Van Audenhove (VUB, Communicatiewetenschap)
drs. Hermineke van Bockxmeer (OCW, Directie Media, Letteren en Bibliotheken)
prof. dr. Harry Bouwman (TU Delft)
prof. dr. José van Dijck (UvA)
dr. Wim Elving (Hanzehogeschool, Centre of Expertise: Energy, Entrance)
dr. Willem Hesling (KUL, Communicatiewetenschap)
prof. dr. Carel Jansen (RUG, Communicatie- en informatiewetenschappen)
prof. dr. Jan Kleinnijenhuis (VU, Communicatiewetenschap)
drs. Coen van der Linden (School voor communicatiemanagement Utrecht, LOCO)
prof. dr. Gisela Redeker (RUG, Communicatie- en informatiewetenschappen)
em. prof. dr. Betteke van Ruler
prof. dr. Erwin Seydel (UT, Toegepaste communicatiewetenschap)
dr. Katia Segers (VUB, Communicatiewetenschap)
prof. dr. Patti Valkenburg (UvA, Communicatiewetenschap)
dr. Ben Warner (Nederlandse Gasunie)
prof. dr. Cees van Woerkum (WU, Communicatiewetenschap)
prof. dr. Liesbet van Zoonen (Loughborough University, Communication and Media Studies)

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Dit tijdschrift hanteert double-blind peer review (anoniem voor auteurs en reviewers).

Abstracting & Indexing Services

SCImago Journal Rank

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Abonnementen

Print en online (2021):
Instellingen €280 per jaar (excl. BTW)
Particulieren €144 per jaar (incl. BTW)
Studenten €125 per jaar (incl. BTW)

Alleen online (2021):
Instellingen €234 per jaar (excl. BTW)
Individuals €122 per jaar (incl. BTW)
Studenten €73 per jaar (incl. BTW)

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl