Tyler Cloherty

Tyler Cloherty heeft een MA in Engels and werkt al meer dan tien jaar in academic publishing. Haar publicaties gaan over middeleeuwse spiritualiteit, vroegmoderne gezondheid en Italiaanse renaissance. Mede dankzij haar opleiding en achtergrond koestert Tyler een liefde voor victoriaanse literatuur, wereldmythologie en Keltische geschiedenis.

Acquirerend redacteur
Tyler Cloherty