Amsterdam University Press
Internationale Neerlandistiek

Internationale Neerlandistiek

Aims and scope

Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek.
Het tijdschrift richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van de subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen. Internationale Neerlandistiek publiceert artikelen in het Nederlands en Zuid-Afrikaans. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Het tijdschrift heeft qua vraagstelling, methode en object een internationaal vergelijkende, en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie.

Titel
Internationale Neerlandistiek
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar.

ISSN

1876-9071

eISSN

2214-5729

Open Access

Open Access symbol 32
Internationale Neerlandistiek wordt gepubliceerd in diamond open access met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0). Er zijn geen kosten voor auteurs voor de publicatie van hun artikel in open access.

Open Access information
Redactie

Prof. dr. Lut Missinne, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (hoofdredacteur);
Prof. dr. Nerina Bosman, Universiteit van Pretoria;
Dr. Petra Boudewijn;
Dr. Roberto Dagnino, Université de Strasbourg;
Dr. Christopher Joby, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Dr. Ted Laros, Open Universiteit;
Thomas Pierrart, MA, Katholieke Universiteit Leuven
Dr. Gerdi Quist, University College London;
Dr. Laurent Rasier, Université Liège;
Prof. dr. Nicoline van der Sijs, Radboud Universiteit Nijmegen; Meertens Instituut;
Dr. Ulrike Vogl, Universiteit Gent

Redactiesecretariaat

Sjors van Ooij
University of Groningen
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
Kamer 13.12.0410
P.O. Box 716
9700 AS Groningen
the Netherlands
email: in@ivnnl.com

Redactieraad

Prof. dr. Wannie Carstens, Potchefstroom, Noordwes-Universiteit, vertegenwoordiger van Zuid-Afrika
Prof. dr. Judit Gera, Budapest, vertegenwoordiger van Centraal-Europa
Dr. Annika Johansson, Stockholm, vertegenwoordiger van Noord-Europa
Natalia Karpenko MA, Kiev, vertegenwoordiger van Oost-Europa
Drs. Hilde Neus-van der Putten, Paramaribo, vertegenwoordiger van het Caribisch gebied
Dr. Marco Prandoni, Bologna, vertegenwoordiger van het Middellandse Zeegebied
Dr. Sugeng Riyanto MA, Jakarta, vertegenwoordiger van Azianië
Prof. dr. Jolanda Vanderwal Taylor, Wisconsin, vertegenwoordiger van Canada en de VS
Prof. dr. Andries Visagie, Stellenbosch, vertegenwoordiger van Zuid-Afrika

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

Peer-reviewproces

Dit tijdschrift hanteert ‘double-blind peer review’, wat inhoudt dat de specialist die het artikel beoordeelt niet weet wie de auteur is, en de auteur niet weet wie zijn of haar artikel beoordeelt.

Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier (2020):
Instituten €173,60 per jaar (excl. btw)
Particulieren €103,16 per jaar (incl. btw)
Studenten €53,86 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.