DNK Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800

DNK Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800

DNK is de vinger aan de pols van de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. Met originele studies, nieuwe bronnenpublicaties, kritische boekbesprekingen en nuttige informatie wordt de lezer de actuele stand van zaken op het gebied van kerk- en religiegeschiedenis geboden.

Titel
DNK Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar

ISSN

0923-7771

eISSN

2665-9492

Open Access

Vanaf 2020 wordt DNK in Diamond Open Access uitgegeven volgens het Subscribe to Open model. Dankzij de steun van de abonnees en sponsoren zijn alle artikelen in het tijdschrift vrij toegankelijk via de Creative Commons license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Prof. dr. Leon van den Broeke, Theologische Universiteit Kampen / Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. George Harinck (redactievoorzitter), Theologische Universiteit Kampen / Vrije Universiteit Amsterdam
Mirjam Hofman MA (redactiesecretaris), Archief- en Documentatiecentrum Kampen
Dr. Dirk van Keulen, Theologische Universiteit Kampen
Dr. Gert van Klinken, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen
Drs. Elza Kuyk, Remonstrants Seminarium Amsterdam
Dr. Leo Mietus, Seminarie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Amsterdam
Prof. dr. Herman Noordegraaf, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen
Dr. Arnold Smeets, Faculteit Katholieke Theologie Universiteit Tilburg
Dr. Lodewijk Winkeler, Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
Dr. Rolf van der Woude, Theologische Universiteit Kampen

Redactiesecretariaat

Manuscripten kunt u toesturen aan de redactiesecretaris:
Mirjam Hofman, Archief- en Documentatiecentrum Kampen
info@adckampen.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering
Abonnementen

Met een abonnement steunt u dit Open Access tijdschrift!

Papier en online (2021):
Instituten €124 per jaar (excl. btw)
Particulieren €51 per jaar (incl. btw)
Studenten €39 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €104 per jaar (excl. btw)
Particulieren €34 per jaar (incl. btw)
Studenten €24 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl