Amsterdam University Press
DNK Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800

DNK Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800

DNK is de vinger aan de pols van de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. Met originele studies, nieuwe bronnenpublicaties, kritische boekbesprekingen en nuttige informatie wordt de lezer de actuele stand van zaken op het gebied van kerk- en religiegeschiedenis geboden.

Titel
DNK Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar

ISSN

0923-7771

eISSN

2665-9492

Open Access

DNK Religion, Culture and Society wordt gepubliceerd in green open access. De auteursversie van de manuscripten zijn te vinden in institutionele repositories, op persoonlijke websites of publicatienetwerken. De uitgeversversies van de artikelen worden gepubliceerd in delayed open access en zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie
Redactiesecretariaat

Manuscripten kunt u toesturen aan de redactiesecretaris: Merijn Wijma MA, Archief- en Documentatiecentrum Kampen, E-mail: info@adckampen.nl

Redactieraad

Dr. Leon van den Broeke, Vrije Universiteit Amsterdam / Theologische Universiteit Kampen
Prof. dr. George Harinck, Theologische Universiteit Kampen / Vrije Universiteit Amsterdam (voorzitter)
Dr. Dirk van Keulen, Theologische Universiteit Kampen
Dr. Gert van Klinken, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam
Drs. Elza Kuyk, Remonstrants Seminarium Amsterdam
Dr. Leo Mietus, Seminarie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Amsterdam
Prof. dr. Herman Noordegraaf, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam
Dr. Vefie Poels, Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
Dr. Alfred Smeets, Faculteit Katholieke Theologie Universiteit Tilburg
Merijn Wijma MA, Archief- en Documentatiecentrum Kampen (secretaris)
Dr. Lodewijk Winkeler, Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
Dr. Rolf van der Woude, Rijksuniversiteit Groningen

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering
Abonnementen

Papier en online (2020):
Instituten € 120,00 per jaar (excl. btw)
Particulieren € 49,05 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2020):
Instituten € 97,20 per jaar (excl. btw)
Particulieren € 32,70 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: € 29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl