KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek

KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek

KWALON is het tijdschrift van het gelijknamige platform voor kwalitatief onderzoek. Het tijdschrift biedt ruimte voor de presentatie van en discussie over (nieuwe) kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en de toepassing daarvan in alle mogelijke varianten en op alle relevante onderzoeksterreinen.

KWALON kent een aantal vaste rubrieken:

  • Essay, debat en dialoog geeft ruimte aan debat en dialoog over kwalitatieve onderzoeksmethoden. Als regel bestaat de rubriek uit een essay waarin een stelling wordt ontwikkeld, gevolgd door een of meer kritische reacties.

  • In Stromingen staat telkens de achtergrond, de specifieke invalshoek of wijze van toepassing van een kwalitatieve onderzoeksbenadering centraal.

  • In de rubriek In het spoor van Malinowski komen onderzoekers aan het woord over participerende observatie. Hun eigen ervaringen en inzichten vormen daarbij steeds het uitgangspunt, want bij uitstek deze onderzoeksmethode vraagt om een persoonlijke aanpak.

  • Onderzoek in de praktijk geeft ruimte aan onderzoekers om methodologische aspecten van hun onderzoek uit te werken. Bijdragen kunnen gaan over dilemma’s en keuzes waarmee de onderzoeker is geconfronteerd, maar ook over de evaluatie van een bepaalde methode van dataverzameling of analyse, op basis van de eigen ervaring.

  • Tips & Tools richt zich op (niet alleen jonge) onderzoekers. Simpel en kort: hoe was het ook al weer? Over principes of procedures in kwalitatief onderzoek.

  • In Recensies, replieken en duplieken worden methodologieboeken en onderzoeksverslagen besproken die veel aandacht besteden aan de verantwoording en evaluatie van kwalitatieve methoden (eventueel in combinatie met kwantitatieve). In de bespreking kijkt de recensent kritisch naar de gehanteerde methodologie. Bij recensies van Nederlandstalige boeken krijgt de auteur de gelegenheid om een repliek te schrijven op de recensie, waarna de recensent weer ruimte krijgt voor een dupliek.

  • In de rubriek Berichten uit het veld wordt verslag gedaan van bijeenkomsten en andere gebeurtenissen die interessant kunnen zijn voor kwalitatieve onderzoekers.
Titel
KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek
Frequentie

Dit tijdschrift verschijnt drie keer per jaar.

ISSN

1385-1535

eISSN

1875-7324

Open Access

KWALON wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Joost Beuving, Radboud Universiteit Nijmegen
Fijgje de Boer, Amsterdam UMC
Abdessamad Bouabid, Erasmus Universiteit Rotterdam
Edward Groenland, Nyenrode Business Universiteit
Marieke Groot, Hogeschool Rotterdam en Radboudumc
Irene Jonkers, Nyenrode Business Universiteit
Sander van Lanen, Rijksuniversiteit Groningen
Esther van Loon, Rijnstate ziekenhuis te Arnhem
Rik Wehrens, Erasmus Universiteit Rotterdam
Fred Wester, Radboud Universiteit Nijmegen

Redactiesecretariaat

Vragen voor de redactie kunt u richten aan:
Rianne de Klerk, secretariaat@kwalon.nl

Recensie-exemplaren kunnen worden gestuurd naar:
Redactiesecretariaat KWALON, Mient 631, 2564 LG Den Haag

Voor bijdragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de rubrieksredacteuren:

Essay, debat en dialoog, Column en Tips & Tools:
Fred Wester, f.wester@maw.ru.nl

Stromingen:
Fijgje de Boer, fijgjedeboer@gmail.com; Sander van Lanen, s.van.lanen@rug.nl

In het spoor van Malinowski:
Joost Beuving, j.beuving@maw.ru.nl; Abdessamad Bouabid, bouabid@law.eur.nl

Onderzoek in de praktijk:
Esther van Loon, E3vanLoon@Rijnstate.nl; Rik Wehrens, wehrens@eshpm.eur.nl

Recensies, replieken en duplieken:
Irene Jonkers, i.jonkers@nyenrode.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

KWALON wil een open forum zijn voor kwalitatieve onderzoekers met uiteenlopende achtergronden, meningen en interesses. Bijdragen zijn van harte welkom. Overleg vooraf wordt op prijsgesteld, maar is niet verplicht.

De redactie besluit of en hoe een bijdrage wordt opgenomen. Er vindt geen peer review buiten de redactie plaats.

Zie ook de auteursrichtlijnen.

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Abonnementen

Print en online (2021):
Instellingen €209 per jaar (excl. BTW)
Particulieren €81 per jaar (incl. BTW)

Alleen online (2021):
Instellingen €179 per jaar (excl. BTW)
Particulieren €69 per jaar (incl. BTW)

Één papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl