Nederlandse Letterkunde

Nederlandse Letterkunde

Aims and scope

Nederlandse Letterkunde is een wetenschappelijk tijdschrift dat artikelen van het hoogste niveau publiceert. De artikelen vertrekken vanuit een duidelijke probleemstelling en methodiek. Het tijdschrift presenteert actueel onderzoek en biedt daarom graag een podium aan jonge onderzoekers, die goed begeleid worden tijdens schrijfproces en reviewprocedure.

Titel
Nederlandse Letterkunde
Frequentie

Een jaargang Nederlandse Letterkunde telt drie afleveringen waarvan er steeds één aan een actueel thema gewijd wordt.

ISSN

1384-5829

eISSN

2352-118X

Open Access

Nederlandse Letterkunde wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Prof. dr. Lars Bernaerts, Universiteit Gent
Prof. dr. Youri Desplenter, University Gent
Dr. Gaston Franssen, Universiteit van Amsterdam
Dr. Nina Geerdink, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Lut Missinne, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Dr. Esther Op de Beek, Leiden University
Dr. Jan Rock, Universiteit van Amsterdam
Dr. Tom Sintobin, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Marieke Winkler, Open Universiteit

Redactiesecretariaat

Dr. Marieke Winkler
Open Universiteit
Cultuurwetenschappen
Vondellaan 202
3521 GZ Utrecht

email: marieke.winkler@ou.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €272 per jaar (excl. btw)
Particulieren €101 per jaar (incl. btw)
Studenten €56 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €228 per jaar (excl. btw
Particulieren €83 per jaar (incl. btw)
Studenten €47 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl