Amsterdam University Press
NTT Journal for Theology and the Study of Religion

NTT Journal for Theology and the Study of Religion

NTT Journal for Theology and the Study of Religion, voorheen bekend onder de naam Nederlands Theologisch Tijdschrift, brengt peer-reviewed wetenschappelijke artikelen uit over wisselende onderwerpen vanuit alle theologische disciplines. Het tijdschrift publiceert onderzoeksartikelen in het Engels, Nederlands en Duits, en verschijnt vier keer per jaar. In de vorm van recensies worden daarnaast in elk nummer belangwekkende nationale en internationale uitgaven onder de aandacht gebracht.

NTT Journal for Theology and the Study of Religion wordt uitgegeven door de docenten van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en de Protestantse Theologische Universiteit.

Titel
NTT Journal for Theology and the Study of Religion
ISSN

2542-6583

eISSN

2590-3268

Redactie

Prof.dr. Rick Benjamins, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam, hsbenjamins@pthu.nl – Systematische Theologie - Hoofdredacteur
Martijn Stoutjesdijk MA, Tilburg School of Catholic Theology TiU, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, redactieNTT@rug.nl – Redactiesecretaris
Dr. Erica Meijers, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 11069, 9700 CB Groningen, booksntt@aup.nl – Secretaris boekenrubriek
Prof.dr. Arie L. Molendijk, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen, a.l.molendijk@rug.nl – Kerk- en Ideeëngeschiedenis


Dr. Matthijs den Dulk, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen RU, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, m.dendulk@ftr.ru.nl – Nieuwe Testament
Dr. Yaser Ellethy, Faculteit Theologie VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, y.ellethy@vu.nl – Islam
Dr. Bärry Hartog, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 11069, 9700 CB Groningen, p.b.hartog@pthu.nl – Joodse Studies
Prof.dr. Christoph Jedan, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK, Groningen, c.jedan@rug.nl – Ethiek en filosofie
Prof.dr. Wido van Peursen, Faculteit Theologie VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, w.t.van.peursen@vu.nl – Hebreeuwse Bijbel
Dr. Ciska Stark, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam, fstark@pthu.nl – Praktische Theologie
Prof.dr. Eric Venbrux, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen RU, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, e.venbrux@ftr.ru.nl – Vergelijkende Godsdienstwetenschappen
Dr. Paul Vermeer, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen RU, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, p.vermeer@ftr.ru.nl – Sociale Wetenschappen

Redactiesecretariaat

Manuscripten kunnen opgestuurd worden naar Martijn Stoutjesdijk MA, Tilburg School of Catholic Theology TiU, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, E-mail: redactieNTT@rug.nl

Recensie-exemplaren kunnen gezonden worden naar dr. Bärry Hartog, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 11069, 9700 CB Groningen, E-mail: booksntt@aup.nl

Redactieraad

Prof.dr. Marcel Sarot, Tilburg School of Catholic Theology TiU, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, E-mail: M.Sarot@uvt.nl – Systematische theologie – Hoofdredacteur

Martijn Stoutjesdijk MA, Tilburg School of Catholic Theology TiU, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, E-mail: redactieNTT@rug.nl – Redactiesecretaris

Dr. Bärry Hartog, Protestantse Theologische Universiteit, Postbus 11069, 9700 CB Groningen, E-mail: booksntt@aup.nl – Secretaris boekenrubriek

Dr. Yaser Ellethy, Faculteit Theologie VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail: y.ellethy@vu.nl – Islam

Prof.dr. Christoph Jedan, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK, Groningen, E-mail: c.jedan@rug.nl – Ethiek

Prof.dr. Willie L. van der Merwe, Faculteit Theologie VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail: wl.van_der_merwe@th.vu.nl – Filosofie

Prof.dr. Arie L. Molendijk, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen, E-mail: a.l.molendijk@rug.nl – Kerk- en Ideeëngeschiedenis

Prof.dr. Wido van Peursen, Faculteit Theologie VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail: w.t.van.peursen@vu.nl – Hebreeuwse Bijbel

Dr. Ciska Stark, Protestantse Theologische Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, E-mail: fstark@pthu.nl – Praktische Theologie

Prof.dr. Peter J. Tomson, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven, Charles Deberiotstraat 26 bus 3101, B-3000 Leuven, E-Mail: peter.tomson@theo.kuleuven.be – Nieuwe Testament en Joodse Studies

Dr. Sipco J. Vellenga, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen RUG, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen, E-mail: s.j.vellenga@rug.nl – Sociale wetenschappen

Prof.dr. Eric Venbrux, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen RU, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, E-mail: e.venbrux@ftr.ru.nl – Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

Abonnementen

Papier en online (2020):
Instituten €200,- per jaar (excl. btw)
Particulieren €66,95 per jaar (incl. btw)
Studenten €42,- per jaar (incl. btw)

Alleen online (2020):
Instituten €162,- per jaar (excl. btw)
Particulieren €51,- per jaar (incl. btw)
Studenten €42,- per jaar (incl. btw)
Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl