Tijdschrift voor Historische Geografie

Tijdschrift voor Historische Geografie

Het Tijdschrift voor Historische Geografie (THG) is hét vaktijdschrift over de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap, inclusief de steden. Het is rijk geïllustreerd met kaarten, foto’s, prenten en schilderijen. THG biedt een podium aan zowel jonge als ervaren auteurs die onderzoek doen naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van stad en land. Daarnaast signaleert het tijdschrift door middel van vaste literatuur- en berichtenrubrieken actuele ontwikkelingen, zowel binnen de historische geografie als op het snijvlak met aanpalende vakgebieden zoals de stedenbouw- en architectuurgeschiedenis, de archeologie en de planologie.

Aims and scope

Het Tijdschrift voor Historische Geografie stimuleert reflectie en debat rond de onderwerpen die in het blad aan bod komen. Naast boekbesprekingen publiceert het blad bijvoorbeeld regelmatig interviews met prominente onderzoekers, waarin zij reflecteren op de ontwikkeling van het onderzoek en de (beleids)praktijk op het gebied van de geschiedenis, erfgoed van – en de omgang met – landschappen en steden.

Titel
Tijdschrift voor Historische Geografie
Frequentie

Tijdschrift voor Historische Geografie verschijnt in vier nummers per jaargang.

ISSN

2468-2187

eISSN

2468-2195

Open Access

Tijdschrift voor Historische Geografie is published in Delayed Open Access. All articles are freely accessible after 2 years under the following Creative Commons license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Jaap Evert Abrahamse, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Henk Baas, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Sonja Barends, Hogeschool Utrecht
Thomas van den Brink (redactiesecretariaat), TU Delft
Linde Egberts, VU Amsterdam
Marcel IJsselstijn, Leiden Universiteit
Menne Kosian, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Hans Renes, Universiteit Utrecht
Ingwer Walsweer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Redactiesecretariaat

Redactiesecretaris: Thomas van den Brink
E-mail: redactieTHG@gmail.com
Adres: Noordeinde 48B, 2311 CE Leiden

Te bespreken publicaties kunnen worden gestuurd aan:
Redactie van het Tijdschrift voor Historische Geografie
p/a Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

Ingezonden stukken worden gelezen door de redactie. Soms vraagt de redactie een externe expert om naar een bijdrage te kijken (bijvoorbeeld bij een recensie).

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Klik hier voor het archief van Tijdschrift voor Historische Geografie

Abonnementen

Papier en online (2021):
Instituten €139 per jaar (excl. btw)
Particulieren €38 per jaar (incl. btw)
Studenten €20 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €119 per jaar (excl. btw
Particulieren €32 per jaar (incl. btw)
Studenten €17 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl