Tijdschrift voor Geschiedenis

Tijdschrift voor Geschiedenis

Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) is het enige Nederlandse historisch-wetenschappelijke tijdschrift dat de hele geschiedenis van de Oudheid tot het heden bestrijkt en daarbij aandacht besteedt aan zowel Nederlandse als niet-Nederlandse geschiedenis. TvG beoogt ook een algemeen wetenschappelijk tijdschrift te zijn, dat wil zeggen een tijdschrift dat een podium biedt voor alle disciplines binnen de historische wetenschap en aanverwante wetenschappen. Het tijdschrift richt zich op een brede doelgroep van historici en historisch belangstellenden. Op die manier biedt het een cruciale brugfunctie tussen enerzijds het internationale onderzoeksveld en anderzijds geschiedenisstudenten en -docenten, en een anderszins geïnteresseerd publiek.

Sinds zijn eerste verschijning in 1886 is Tijdschrift voor Geschiedenis uitgegroeid tot een historisch tijdschrift dat wetenschappelijkheid op succesvolle wijze combineert met toegankelijkheid, dat inspeelt op actuele trends, dat respectvol omgaat met historiografische tradities, maar ook openstaat voor experiment en interdisciplinariteit. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.

Titel
Tijdschrift voor Geschiedenis
Frequentie

Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.

ISSN

0040-7518

eISSN

2352-1163

Open Access

Vanaf 2020 wordt Tijdschrift voor Geschiedenis in “Diamond Open Access” uitgegeven volgens het Subscribe to Open model. Dankzij de steun van de abonnees en sponsoren zijn alle artikelen in het tijdschrift vrij toegankelijk via de the Creative Commons license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Redactie

Dr. Claire Weeda, Universiteit Leiden (voorzitter)
Dr. Nadia Bouras, Universiteit Leiden
Prof.dr. Anne-Laure Van Bruaene, Universiteit Gent
Dr. Martijn Eickhoff, NIOD
Dr. Liesbeth van de Grift, Universiteit Utrecht
Dr. Babette Hellemans, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Susan Hogervorst, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Marijke Huisman, Universiteit Utrecht
Dr. Pieter Huistra, Universiteit Utrecht
Dr. Samuël Kruizinga, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Jacco Pekelder, Universiteit Utrecht en Universität des Saarlandes
Dr. Anne Petterson, Universiteit Leiden
Dr. Daniëlle Slootjes, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Christianne Smit, Universiteit Utrecht
Lieke Smits, Universiteit Leiden en Jonge Historici
Dr. Tim Soens, Universiteit Antwerpen
Dr. Werner Thomas, KU Leuven
Prof. dr. Georgi Verbeeck, Universiteit Maastricht

Redactiesecretariaat

Tijdschrift voor Geschiedenis
t.a.v. Dirk Alkemade, redactiesecretaris
Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Manuscripten kunt u toesturen aan: TvG1@hum.leidenuniv.nl
De recensieredacteur is te bereiken op: TvG2@hum.leidenuniv.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer-reviewproces

In Tijdschrift voor Geschiedenis worden zowel algemene artikelen (historiografische artikelen of stand-van-zaken-artikelen) als artikelen met een meer specialistisch karakter opgenomen.

Artikelen moeten voldoen aan de binnen de academische geschiedwetenschap geldende normen; voorts moet ieder artikel oorspronkelijk zijn en op een waardevolle manier bijdragen aan de geschiedwetenschap. Alle bijdragen in Tijdschrift voor Geschiedenis worden beoordeeld door externe experts door middel van een peer review.

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Abonnementen

Met een abonnement steunt u dit Open Access tijdschrift!

Papier en online (2021):
Instituten €384 per jaar (excl. btw)
Particulieren €103 per jaar (incl. btw)
Studenten €64 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €321 per jaar (excl. btw
Particulieren €85 per jaar (incl. btw)
Studenten €55 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl