Amsterdam University Press
Tijdschrift voor Taalbeheersing

Tijdschrift voor Taalbeheersing

Het Nederlandstalige Tijdschrift voor Taalbeheersing biedt een platform aan wetenschappers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.

Titel
Tijdschrift voor Taalbeheersing
Frequentie

Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt driemaal per jaar.

ISSN

1573-9775

eISSN

2352-1236

Open Access

Lees hier meer over hoe u een artikel in dit tijdschrift in open access kunt publiceren.

Open Access information
Redactie

Dr. Bregje Holleman (Universiteit Utrecht)
Prof. dr. Jos Hornikx (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Mike Huiskes (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Henrike Jansen (Universiteit Leiden)

Redactiesecretaris is Anne Janssen (Radboud Universiteit; tvt@let.ru.nl)

Redactiesecretariaat

Anne Janssen
Radboud Universiteit Nijmegen
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
E-mail: tvt@let.ru.nl

Redactieraad

Anne Janssen
Radboud Universiteit Nijmegen
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
E-mail: tvt@let.ru.nl

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

Abstracting & Indexing Services
Back issues
Back issues
CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI’s) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert. De DOI bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel, waaronder waar deze zich online bevindt. Eventuele veranderingen rondom het tijdschrift of de uitgeverij zijn hierop niet van invloed.

Archivering

Voor langetermijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek.

Abonnementen

Papier en online (2020):
Instituten €259,21 per jaar (excl. btw)
Particulieren €98,10 per jaar (incl. btw)
Studenten €50,89jaar (incl. btw)

Alleen online (2020):
Instituten €209,96 per jaar (excl. btw)
Particulieren €81,46 per jaar (incl. btw)
Studenten €42,36 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW). Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buitenland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl.

Klik hier voor de lijst met abonnementsprijzen voor 2017.