Amsterdam University Press lanceert "AUP Diamond Open HSS"

Per 1 mei introduceert Amsterdam University Press als eerste uitgever in de humaniora en sociale wetenschappen het innovatieve ‘Subscribe-to-Open model’ (S2O) voor vijf vooraanstaande tijdschriften uit haar fonds. Uitgeverij AUP zet zo een belangrijke stap in de ontwikkeling van een duurzaam ‘open acces’ model voor wetenschappelijke tijdschriften, waarbij voor auteurs geen kosten aan publicatie zijn verbonden: Diamond Open Access.
Amsterdam University Press lanceert "AUP Diamond Open HSS"
Photo by Nils Rasmusson on Unsplash.

AUP is ervan overtuigd dat voor het behouden van een divers, dynamisch en een zich verder ontwikkelend ecosysteem van wetenschappelijk uitgeven, verschillende modellen nodig zijn. In goed overleg met redacties en andere belanghebbenden gaat AUP over op een zogenoemd Subscribe-to-Open model dat gebruik maakt van bestaande inkomsten (abonnementen) om een vijftal tijdschriften volledig gratis toegankelijk te maken voor alle lezers met behoud van de strenge kwaliteitseisen en hoge productiestandaarden waar de uitgever om bekend staat. Van auteurs wordt bij dit model voor Diamond Open Access geen financiële bijdrage verwacht. De titels voldoen tevens volledig aan de eisen van Plan S aan open access tijdschriften.

Vanaf 1 mei zullen de volgende tijdschriften direct in OA worden gepubliceerd en alle beschikbare eerdere jaargangen open worden gezet voor lezers: Tijdschrift voor Geschiedenis, Tijdschrift voor Taalbeheersing, DNK. Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, Pedagogiek, en Trajecta.

AUP directeur, Jan-Peter Wissink: “AUP is er trots op om als eerste onder de uitgevers in de humaniora deze grote stap naar Diamond Open Access te maken. Nadat we de verschillende opties hebben onderzocht, zijn we tot de conclusie gekomen dat het Subscribe-to-Open model de meest duurzame optie is voor alle belanghebbenden bij deze tijdschriften: redacties, auteurs, lezers, bibliotheken en wetenschappelijke uitgeverijen in de humaniora en sociale wetenschappen. We gaan het geld van abonnees – in de toekomst donateurs - aanwenden voor algemene, vrije toegang tot deze tijdschriften voor iedereen. Zo kunnen auteurs zonder te betalen toch blijven publiceren in belangrijke, gepeer-reviewde tijdschriften op hun vakgebied. We zijn blij dat de redacties van deze tijdschriften deze stap samen met Amsterdam University Press willen zetten.

Jacco Pekelder, redactievoorzitter van Tijdschrift voor Geschiedenis: “Wij zijn erg enthousiast over dit moedige initiatief van AUP. TvG en AUP hebben al langer ideeën uitgewisseld over open access en dat we het nu ook zien gebeuren geeft ons veel vertrouwen in de toekomst van het tijdschrift. In de huidige, vaak onzekere academische context is het prettig om de steun van de uitgever te hebben. Het is nu onze hoop dat universiteiten, bibliotheken en lezers hun steun zullen blijven geven aan ons en de Nederlandstalige historici die wij met het tijdschrift bedienen.”

George Harinck, redactievoorzitter van DNK. Documentatieblad voor Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 en Trajecta: “De afgelopen jaren hebben de redacties van DNK en Trajecta naar de mogelijkheden voor Open Access gekeken. We zijn daarom blij dat we nu de kans krijgen dankzij deze ondernemende stap van AUP. We zijn opgetogen over dit nieuwe perspectief voor onze tijdschriften. We vertrouwen er dan ook op dat bibliotheken en wetenschappelijke instituten de daad bij het woord zullen voegen en hun abonnementen zullen omzetten in jaarlijkse financiële steun om Open Access betaalbaar te houden via S2O. Via deze weg krijgen onze tijdschriften een optimale reikwijdte, auteurs vinden zo hun grootst mogelijke publiek, en lezers krijgen volledig toegang tot de meest recente wetenschappelijke publicaties.”

Jos Hornikx, redactievoorzitter van Tijdschrift voor Taalbeheersing voegt toe: “Hoewel het een aantal grote uitgevers is gelukt om voor hun tijdschriftcollecties Open Access te bieden aan Nederlandse wetenschappers, hebben wij er lang op gepuzzeld hoe ons tijdschrift ook van dit model kan profiteren. We zijn daarom erg trots dat AUP deze stap maakt. Open Access zal auteurs een stimulans geven om hun artikelen bij ons aan te bieden en een groter publiek om onze artikelen te lezen.”

S2O is een initiatief ontwikkeld door Annual Reviews. Het is voor AUP Diamond Open HSS aangepast en ingevoerd in nauwe samenwerking met de redactieraden van de betrokken tijdschriften en de wetenschappelijke gemeenschap. Meer informatie over AUP Diamond Open HSS staat hier.

Over Amsterdam University Press (AUP)

AUP heeft bijna dertig jaar ervaring in het leveren van kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke en educatieve publicaties. Het wetenschappelijke programma van AUP richt zich onder andere op het gebied van de Geschiedenis, Aziëstudies, Film & Mediastudies, Moderne Samenleving en Taalwetenschap. In 2019 verschenen meer dan 140 wetenschappelijke en educatieve titels. AUP geeft 21 tijdschriften uit waarvan er nu 15 in Open Access verschijnen.

AUP staat al geruime tijd bekend als initiator en voorstander van duurzame open access uitgaven en maakt veel boeken en tijdschriften direct na publicatie beschikbaar in Open Access. Hiervoor werkt zij nauw samen met platforms zoals OAPEN Library, Ingenta en het Knowledge Unlatched global initiative for Open Access Publishing; in 2017 werd AUP erkend als Knowledge Unlatched Open Access Hero voor haar plaats in de top 10 van meest gedownloade uitgevers.

Download het persbericht

donderdag 30 april 2020