In herinnering: Harm Pinkster (1942-2021)

In herinnering: Harm Pinkster (1942-2021)

Op 14 december jongstleden overleed prof. dr. Harm Pinkster. Hij was een internationaal vooraanstaand latinist, op 8 oktober van dit jaar nog benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn grote bijdrage aan de Latijnse taal- en letterkunde.

In 1998 verscheen bij Amsterdam University Press de eerste editie van het Woordenboek Latijn-Nederlands, waarvan hij de hoofdredacteur was. Tot op de dag van vandaag wordt deze klassieker bij schoolexamens gebruikt en inmiddels is het in een zevende editie beschikbaar. Bij AUP hebben wij zodoende decennialang met grote regelmaat mogen samenwerken met Harm, wat ons een zeer groot genoegen was. Wij betreuren zijn overlijden zeer.

In het tijdschrift Lampas verscheen in februari 2022 een mooi In Memoriam van de hand van Rodie Risselada en Caroline Kroon dat onder meer ingaat op Harm Pinksters bijdrage aan de Latijnse taalkunse en de totstandkoming en waarde van zijn Woordenboek Latijn/Nederlands. Het is hier in Open Access te lezen: https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/LAM2022.1.001.RISS#html_fulltext

woensdag 29 december 2021