Presentatie Onderwijsvragenboek

Presentatie Onderwijsvragenboek

Op 1 oktober werd in het prachtige gebouw van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht onze nieuwe publicatie Het Onderwijsvragenboek gepresenteerd, een boek van Claire Boonstra, Claudette de Graaf Bierbrauwer en Nanda Carstens, allen werkzaam voor Operation Education.

Het Onderwijsvragenboek stelt kritische vragen over het huidige onderwijssysteem. Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties? Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden? Waarom moeten kinderen stil zitten? Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling?

We gaan ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijssysteem, over wat een ‘goed onderwijssysteem’ is en dat het gebaseerd is op wat ‘het juiste’ is voor de ontwikkeling van de mens. Maar is dat wel zo? Of laten we ons vooral leiden door patronen en gewoonten? In Het Onderwijsvragenboek worden 21 fundamentele elementen van ons onderwijssysteem systematisch onderzocht: hoe is het zo gekomen, wat zijn de voor- en nadelen? Kan of mág het ook anders?

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jacques Dane (Hoofd Collectie & Onderzoek van het Onderwijsmuseum) in het bijzijn van de tientallen bijdragers aan dit boek (onderwijsprofessionals, onderzoekers, wetenschappers en publicisten).

woensdag 2 oktober 2019