Jo Bardoel

Jo Bardoel is emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder bekleedde hij de leerstoel Journalistiek en Media en de bijzondere leerstoel Mediabeleid aan deze universiteit. Daarnaast is hij verbonden aan de Afdeling Communicatiewetenchap en de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie sociologie en massacommunicatie in Nijmegen werkte hij vijftien jaar in beleidsadviserende functies bij de NOS in Hilversum. In 1997 verdedigde hij zijn proefschrift 'Journalistiek in de informatiesamenleving' aan de Universiteit van Amsterdam. Hij redigeerde, samen met Jan Bierhoff, negen edites van Media in Nederland. Jo Bardoel verrichtte onderzoek, onderwijs en advieswerk in de domeinen van nationaal en Europees mediabeleid, publieke omroep, en van journalistiek en nieuwe media.

Boeken