Marc Davidson

Marc David Davidson werkt als senior consultant bij CE Delft, Solutions for Environment, Economy and Technology en doceert bio-ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Boeken