Lotte Jensen

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceerde onder meer Verzet tegen Napoleon (2013), Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit 1648-1815 (2016), Wij tegen het water (2018) en als co-auteur Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in 18de en 19de eeuw.
Momenteel leidt ze een onderzoeksproject over de verwerking van rampen in Nederland door de eeuwen heen.

Boeken