Peter van Lieshout

Prof. dr. Peter A.H. van Lieshout is verbonden aan de WRR en werkt als hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit van Utrecht. Hij was eerder onder meer onderzoeker bij het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid en directeur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Daarna was hij werkzaam bij het ministerie van VWS als directeur-generaal Gezondheidszorg en bij het ministerie van SZW als project-directeur-generaal Sociale Zekerheid en Zorg.

Boeken