Jan Louman

J.P.A.Louman (Amsterdam, 1940) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en volgde daarna de opleiding tot archivaris. Hij werkte op verschillende plaatsen in het archiefwezen en bij de UvA. Daar vervulde hij verscheidene functies in de bibliotheek-organisatie, uiteindelijk als bibliothecaris van de Faculteit der Letteren, later uitgebreid tot die der Geesteswetenschappen. Hij woont een deel van het jaar in Friesland aan een van de boezemwateren.

Boeken