Tsjalling Swierstra

Tsjalling Swierstra is hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Hij publiceerde bij AUP samen met Evelien Tonkens De Beste de Baas (2008) over meritocratie, en schreef daarnaast vele artikelen over de wisselwerking tussen techniek en moraal."

Boeken