Joost Willink

Robert Joost Willink schreef als onafhankelijk werkzaam his toricus over het verblijf van Europeanen in Centraal-Afrika in de negentiende eeuw en de etnografische verzamelingen die daarvandaan werden meegenomen naar Europa. In –2007 verscheen Stages in Civilisation. Dutch museums in quest of West Central African collections’ (1856-1889) en in –2011 The Fateful Journey - The Expe dition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-1864).

Boeken