Jeroen Van Craenenbroeck

Jeroen Van Craenenbroeck is hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar de interactie tussen syntaxis en morfologie.

Boeken