Koen H.J. van der Krieken

Koen H.J. van der Krieken doceert aan de Tilburg School of Governance van Tilburg University en rondt een proefschrift af over lokale referenda en de wijze waarop winst en verlies daarin kunnen worden verklaard.

Boeken