Antoon de Baets

Antoon De Baets is bijzonder hoogleraar Geschiedenis, ethiek en mensenrechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde meer dan 160 teksten, in het bijzonder over de censuur van de geschiedenis en de ethiek van de historici. Zijn werk omvat diverse boeken, waaronder Gebruik en misbruik van de geschiedenis (2008) (Engelse editie: Responsible History, 2009). Sinds 1995 coördineert hij het Network of Concerned Historians (concernedhistorians.org). Hij werkt aan problemen zoals de censuur van de geschiedenis; de relatie tussen democratie en geschiedschrijving; historici en archivarissen vermoord om politieke redenen; de gezagsondermijnende kracht van historische parallellen; moratoria op geschiedenisleerboeken in post-conflictsituaties; postume privacy en reputatie; intergenerationeel besef; iconoclastische breuken met het verleden; geschiedenisgerelateerde klachten van burgers voor de Verenigde Naties; de wettelijke kaders van de geschiedschrijving; en een theorie van vrije meningsuiting over het verleden. Een volledig curriculum vitae is te vinden op .

Boeken