De regio als garderobe
Titel
De regio als garderobe
Subtitel
Huishoudens, levensfasen en woonmilieus in de Nederlandse metropool
Prijs
€ 46,99
ISBN
9789048551453
Uitvoering
eBook PDF (Adobe DRM)
Aantal pagina's
196
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Recensies en Artikelen

"De opgaven bij woningbouw, buurt en stadsontwikkeling zijn enorm. Wie daarbij op basis van zorgvuldige data-analyse afgewogen beleidskeuzen wil maken, mag dit boek niet missen." - Jeroen Slot, Hoofd Onderzoek, Gemeente Amsterdam: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) "De regio als garderobe laat zien dat iedere buurt zijn functies heeft in de regio. Vitale functies wil je koesteren. Dit boek is daarom verplichte kost voordat je aan een buurt gaat sleutelen!" - Maarten Vos, Manager Strategie en Innovatie bij Vidomes, en voorzitter Corpovenista

De regio als garderobe

Huishoudens, levensfasen en woonmilieus in de Nederlandse metropool

*De regio als garderobe* presenteert een nieuwe visie op stedelijke vernieuwing. De basis daarvoor is een omvangrijk onderzoek over een periode van tien jaar. Daarin zijn voor drie miljoen huishoudens alle individuele huishoudtransities onderzocht en in verband gebracht met hun verhuisgedrag in de metropoolregio’s van Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Hoe passen huishoudens hun woonsituatie aan op belangrijke veranderingen in de levensloop, zoals het krijgen van kinderen, een echtscheiding, of het verliezen van een baan? Naar wat voor buurten verhuizen zij? Individuele keuzes kunnen zorgen voor sterke ruimtelijke verschillen. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. In *De regio als garderobe* pleiten we voor meer individuele keuzevrijheid, maar dan binnen een context van betaalbare en leefbare woonmogelijkheden voor alle typen huishoudens. Per saldo zouden meer mensen hun woonwensen moeten kunnen realiseren. Verandering, verschil en dynamiek moeten niet als probleem bestempeld worden — zoals nu vaak gebeurt — maar moeten worden gekoesterd.
Noot: om dit e-boek te openen heeft u Adobe Digital Editions nodig
Auteurs

Sako Musterd

[Sako Musterd](https://www.uva.nl/profiel/m/u/s.musterd/s.musterd.html) (Prof. dr.) is hoogleraar stadsgeografie. Zijn onderzoek is vooral gericht op geografische en sociale ongelijkheid in steden. Hij publiceerde o.a. over de invloed van de buurt op het leven van individuen. Hij was/is lid van de managing, editorial en advisory boards van toonaangevende internationale tijdschriften op zijn terrein: Urban Affairs Review, International Journal of Urban and Regional Research, Housing Studies, Urban Studies, Urban Geography, en GéoCarrefour. Recent beoordeelde hij tal van onderzoeksaanvragen in beoordelingspanels van de European Research Council.

Rik Damhuis

[Rik Damhuis](https://www.uva.nl/en/profile/d/a/r.j.d.damhuis/r.j.d.damhuis.html) (MSc) is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op de samenhang tussen stappen in de levensloop en stappen op de woningmarkt van jongvolwassenen in Nederland. Hij kijkt hierbij in het bijzonder naar de langjarige trajecten die deze opeenvolgende stappen vormen.

Cody Hochstenbach

[Cody Hochstenbach](https://www.uva.nl/profiel/h/o/c.hochstenbach/c.hochstenbach.html) (Dr.) is postdoctoraal onderzoeker. Naast zijn publicatieactiviteiten in verschillende wetenschappelijke tijdschriften neemt hij ruim deel in het publieke debat over wonen. Hij publiceert regelmatig in Nederlandse media zoals landelijke kranten (Volkskrant, Trouw), en online (Sociale Vraagstukken, StukRoodVlees). Hij is een veelgevraagd spreker over de thema's wonen, gentrificatie en ruimtelijke ongelijkheid.

Wouter van Gent

[Wouter van Gent](https://www.uva.nl/en/profile/g/e/w.p.c.vangent/w.p.c.vangent.html) (Dr.) is universitair docent. Zijn werk richt zich op stedelijk beleid, wonen en stedelijke dynamiek zoals sociale segregatie en gentrificatie, waarbij vragen rond politiek en sociale uitsluiting een centrale rol spelen. Hierover heeft hij meer dan 70 academische en professionele publicaties geschreven. Hij is redacteur voor het Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (Engelstalig peer-reviewed tijdschrift).