Reformation of Islamic Thought
Titel
Reformation of Islamic Thought
Subtitel
A Critical Historical Analysis
Prijs
€ 41,95 excl. BTW
ISBN
9789053568286
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
112
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
17.5 x 25 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Contents Preface Preface by the Author 1 Introduction 2 The Pre-Colonial Period 2.1 Introduction 2.2 Cultural Diversity 2.3 The Paradigm of Sharia 2.4 Revivalism 2.5 Conclusion 3 The Nineteenth Century 3.1 Introduction 3.2 The Challenge of Modernity 3.3 Rethinking Consensus: The Emergence of New Ulama 3.4 Al-Afghani: The Pioneer of Reformation, Islah 3.5 Rethinking Sunna, Hadith Criticism: The Emergence of a New Exegesis of the Quran 3.6 Rethinking the Meaning of the Quran 3.6.1 Islam and Science 3.6.2 Islam and Rationalism 3.7 Conclusion 4 The Twentieth Century 4.1 Introduction 4.2 The Emergence of Political Islam 4.2.1 Egypt 4.2.2 Iran and Iraq 4.2.3 Indonesia 4.3 From Reformation (Islah) to Traditionalism (Salafiyya) 4.4 The issue of the Islamic State 4.5 Politicization of the Quran 4.6 The Intellectual Debate: The Quran as a Literary Text 4.7 Case 1: Cultural Islam in Indonesia: Democracy, Freethinking and Human Rights 4.8 Case 2: The Islamic State in Iran 4.9 Conclusion 5 Selected Thinkers on Islam, Sharia, Democracy and Human Rights 5.1 Introduction 5.2 Muhammed Arkoun: Rethinking Islam 5.3 Abdullah An-Naim: Sharia and Human Rights 5.4 Riffat Hassan and Others: Feminist Hermeneutics 5.5 Tariq Ramadan: European Islam 5.6 Nasr Abu Zayd: Rethinking Sharia, Democracy, Human Rights, and the Position of Women Epilogue Literature Glossary

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Reformation of Islamic Thought

A Critical Historical Analysis

Na de dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 zijn het vooral de fundamentalistische stromingen die de boventoon voeren in de meeste overzichten van het islamitisch denken. Extremisten en fundamentalisten hebben een veel prominentere plaats gekregen dan ze ooit hadden durven dromen.
In Reformation of Islamic Thought onderzoekt de gerenommeerde Egyptische geleerde Nasr Abû Zayd de positieve, liberale en inclusieve bijdragen van moslimdenkers. Hij neemt de lezer mee op een kritische reis door de moslimwereld, waar moslimdenkers van Egypte en Iran tot Indonesië proberen de islam te ontdoen van traditionalistische en legalistische interpretaties. Daartegenover benadrukken ze de waarde van een culturele, verlichte Islam en een individualistisch geloof. Velen beschouwen de dogmatische islam van de conservatieven, die vaak wordt gesteund door totalitaire politieke regeringen, als volstrekt achterhaald; ze willen die interpretaties vervangen door een spirituele en ethische islam. In hoeverre zijn deze hervormingsgezinde denkers betrokken bij een daadwerkelijke vernieuwing van het islamitisch denken? Slagen ze erin te ontsnappen aan de traditionalistische valkuil van een uitsluitend negatief beeld van het Westen?