Feeling Threatened
Titel
Feeling Threatened
Subtitel
Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order
Prijs
€ 67,95 excl. BTW
ISBN
9789053569382
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
428
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Discipline
Aziëstudies
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Contents - 6 List of Abbreviations - 10 Acknowledgements - 14 Introduction - 17 Ch.1: From Cooperation to Conflict - 22 Ch.2: Against Christianisation - 58 Ch.3: Against The Islamic State - 106 Ch.4: Religion, Familiy Law and the State - 158 Ch.5: Religion, Culture and Education - 208 Ch.6: Inter-religious Dialogue - 252 Conclusion - 300 Notes - 310 Bibliography - 378 Dutch Summary - 422 Curriculum Vitae - 426

A. Mujiburrahman

Feeling Threatened

Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order

Gespannen verhoudingen en wederzijdse achterdocht tussen Indonesiës moslimmeerderheid en de belangrijke christelijke minderheid vormen de achtergrond waartegen Soeharto’s Nieuwe Orde (1966-1998) zich ontvouwde. De vrees van christenen over pogingen het land tot een islamitische staat te maken en de bezorgdheid van moslims over inspanningen tot kerstening hadden een grote invloed op de politieke ontwikkelingen in deze periode, en droegen bij tot de uitbarsting van religieuspolitieke conflicten na de val van Soeharto. Het bewind poogde met harde hand de conflicten tussen religieuze groepen binnen de perken te houden, maar zijn houding tegenover de moslimoppositie veranderde geleidelijk van onderdrukking naar coöptatie. Deze studie behandelt deze kwesties op basis van een grote hoeveelheid bronnenmateriaal en interviews met leidende personen uit beide gemeenschappen.
Auteur

A. Mujiburrahman

Mujiburrahman was als AIO van 2001 tot 2005 aan het ISIM verbonden. Hij is nu docent aan het State Institute of Islamic Studies Antasari in Banjarmasin, Indonesia