Amsterdam University Press
Corpus Iuris Civilis XI; Novellae 51 -114
Titel
Corpus Iuris Civilis XI; Novellae 51 -114
Subtitel
Tekst en Vertaling
Prijs
€ 61,99
ISBN
9789069846224
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
440
Publicatiedatum
Afmetingen
16.8 x 23 cm

Recensies en Artikelen

"Onlangs werd de uitgave van het Corpus Iuris Civilis in twaalf volumineuze banden voltooid. Het project, dat geleid werd door de Nederlandse romanist Jop Spruit, betreft de belangrijkste teksten van het Romeins recht in de oorspronkelijke Latijnse en Griekse talen met in kolommen daarnaast een Nederlandse vertaling. Mij interesseert de sociologische inhoud van deze hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend privaatrechtelijke teksten. Voor juristen is vooral de ratio iuris, de inhoudelijke, juridische redenering, van belang. Maar er is ook uitdrukkelijk sprake van een tenor iuris, wat veel ruimer is dan een juridisch vernuft. Het betreft veeleer de Geist, de mentaliteit en de morele waarden en normen die aan deze juridische teksten ten grondslag liggen. Wat dan opvalt in deze romeinsrechtelijke boeken is een aantal centrale elementen die nog helemaal niet zijn verouderd, zelfs – modern aandoen. " - Anton C. Zijderveld, Het Financieele Dagblad (25-11-2011) "Een van de grote klassiekers uit de juridische wereldliteratuur. Na de bijbel heeft sedert de late Middeleeuwen geen boek zoveel invloed gehad op de Europese samenleving. Honderden jaren heeft deze wetgeving van romeins keizer Justinianus (527-565) een overheersende invloed gehad op het Europese recht in de breedste zin. Het Corpus Iuris bestaat uit vier delen: de Codex Justinianus (keizerlijke decreten), de Digesten of Pandekten (de oude regels), de Instituten (een toenmalig leerboek voor eerstejaars dat kracht van wet kreeg) en de Novellen (nieuwe decreten). Voor het eerst wordt dit werk nu in het Nederlands vertaald en uitgegeven in een kolommeneditie, waarin de Latijnse en Nederlandse tekst naast elkaar zijn gezet. Dit vierde van de voorziene twaalf delen bevat de boeken 25-34 van de Digesten. Daarin worden praktijkgevallen behandeld op een wijze die nog steeds uniek mag heten. Deze prachtige uitgave in kloeke delen (die nog steeds allemaal verkrijgbaar zijn) is bestemd voor juristen, historici, classici, theologen en andere belangstellenden." - (Biblion recensie, Mr. G. van Dijk.)

Corpus Iuris Civilis XI; Novellae 51 -114

Tekst en Vertaling

Na de totstandkoming van de compilatie van het oude juristenrecht in de Institutiones en de Digesta en van de keizerlijke rechtstraditie in de Codex Justinianus heeft de kanselarij in Constantinopel haar beleid, gericht op de verdere ontwikkeling en actualisering van de rechtsorde, met elan voortgezet.

Tussen 535 en 575 hebben vele overwegend in de voertaal van het Griekstalige Byzantijnse rijk uitgevaardigde verordeningen vernieuwing gebracht op uiteenlopende gebieden van het recht, in het bijzonder op dat van het staats- en bestuursrecht, het kerkelijk recht, het privaatrecht en het strafrecht. Deze nieuwe verordeningen, Novellae, zijn, anders dan het juristenrecht en het keizerlijk recht, niet meer door Justinianus in een authentieke codificatie samengebracht, maar overgeleverd in particuliere optekeningen door geleerden. De meest volledige en gezaghebbende van deze novellenverzamelingen is de Collectio graeca 168 Novellarum, die ongeveer een decennium na de dood van Justinianus tot stand is gekomen. Zij ligt ten grondslag aan de vertaling die in de delen x-xii is opgenomen. Toegevoegd is bovendien de tekst van het Authenticum, eveneens een particuliere verzameling die een letterlijke vertaling in het Latijn van de Griekse tekst bevat en die een essentiële rol heeft gespeeld bij de receptie van novellenrecht in Europa.
€ 61,99
+ Bestel dit boek
Redacteurs

Jop Spruit

Job Spruit is emeritus hoogleraar historische ontwikkeling van het recht aan de Universiteit Utrecht en zoon van Henk Spruit

J.M.J. Chorus

L. de Ligt