Denial and Quality of Life in Lung Cancer Patients
Titel
Denial and Quality of Life in Lung Cancer Patients
Prijs
€ 54,95 excl. BTW
ISBN
9789085550266
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
180
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Contents - 8 Chapter 1: Introduction - 10 Chapter 2: ‘Doctor, I don’t want to know’: an investigation of denial in lung cancer patients - 16 Chapter 3: Denial in Cancer Patients, an explorative review - 26 Chapter 4: The Denial of Cancer Interview: development and first assessment of psychometric properties in lung cancer patients - 50 Chapter 5: Denial in lung cancer patients, a longitudinal study - 72 Chapter 6: Denial and physical outcomes in lung cancer patients a longitudinal study - 90 Chapter 7: Denial and social and emotional outcomes in lung cancer patients: the protective effect of denial - 108 Chapter 8: Summary and general discussion - 124 APPENDIX - 140 Samenvatting - 166 Dankwoord - 172 Epiloog - 178 Curriculum vitae - 180

Tineke Vos

Denial and Quality of Life in Lung Cancer Patients

Ontkenning bij patiënten met kanker is een bekend begrip. De definitie van ontkenning is echter niet eenduidig en omvat verschillende manieren om te ontkomen aan pijnlijke gebeurtenissen of gevoelens.
In dit proefschrift van Tineke Vos wordt de relatie van ontkenning met de kwaliteit van leven bij longkankerpatiënten onderzocht. Ontkenning werd op verschillende tijdstippen in het verloop van de ziekte gemeten. De belangrijkste uitkomst van deze studie, is dat patiënten zich beter blijken te voelen wanneer ze een bepaalde mate van ontkenning hanteren. Vos toont overtuigend aan dat in de klinische praktijk aandacht geschonken moet worden aan ontkenning bij longkankerpatiënten. In het tijdperk van zelfonthulling is het goed om te beseffen dat sommige patiënten behoefte hebben aan bescherming tegen ondraaglijke feiten en gevoelens. Ontkenning kan aan deze behoefte tegemoet komen en dient gerespecteerd te worden.
Auteur

Tineke Vos

Mevr. M.S. Vos is ziekenhuispsychiater in Bronovo te Den Haag en Scen-arts.
Eerdere publicatie: Uw gehoor is uitstekend! Wat zegt u dokter? Over onverklaarde en verklaarde klachten in de KNO-heelkunde. Redactie: BE Glazenburg en MS Vos