Mission Uruzgan
Titel
Mission Uruzgan
Subtitel
Collaborating in Multiple Coalitions for Afghanistan
Prijs
€ 54,95 excl. BTW
ISBN
9789085550501
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
340
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
List of figures and tables Introduction Among hosts, allies and opposing forces; the Dutch military in Uruzgan Jan van der Meulen, Robert Beeres, Joseph Soeters and Ad Vogelaar Part I Setting the stage Brussels calling National politics under international pressure Jan van der Meulen and Mirjam Grandia Mantas Legitimizing the use of force Legal bases for operations Enduring Freedom and ISAF Paul Ducheine and Eric Pouw Getting there and back Organizing long-distance military logistics with customers in mind Ton van Kampen, Paul C. van Fenema and Tim Grant Part II Security Controlling the use of force Legal regimes Paul Ducheine and Eric Pouw Military ethics and Afghanistan Peter Olsthoorn and Desirée Verweij On your own in the desert The dynamics of self-steering leadership Ad Vogelaar and Sander Dalenberg Strain and stress Role ambiguity in an unfriendly environment Tessa Op den Buijs, Wendy Broesder and Marten Meijer The use of air power in Uruzgan Guus de Koster Vipers or tigers? Early Dutch special forces operations in Uruzgan Michiel de Weger Planning dilemmas in coalition operations Ton de Munnik and Martijn Kitzen Trust thy ally Multinational military cooperation in Uruzgan Joseph Soeters, Tom Bijlsma and Gijs van den Heuvel Part III Reconstruction Reconstruction through construction Julia Wijnmalen, Jasper Kremers and Edwin Dado Talking to strangers, learning to listen René Moelker and Michelle Schut Stimulating entrepreneurship in Uruzgan IDEA-officers focusing on private sector development in post-conflict environments Eric-Hans Kramer, Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez and Desirée Verweij Enhancing Uruzgani Governance The viability of a PRT’s civil-military network Mirjam Grandia Mantas, Myriame Bollen and Sebastiaan Rietjens Task Force Uruzgan and experimentation with organization design Eric-Hans Kramer, Erik De Waard and Miriam de Graaff Military engagement in civilian healthcare in Uruzgan An ethical perspective Myriame Bollen, Peter Olsthoorn, Sebastiaan Rietjens and Masood Khalil Part IV Evaluating Dutch Treat? Burden sharing in Afghanistan Marion Bogers, Robert Beeres and Irene Lubberman-Schrotenboer Taking stock The social construction of effectiveness Sebastiaan Rietjens, Joseph Soeters, Jacqueline Heeren-Bogers and Christiaan Davids It’s not over till it’s over Sharing memories at the home front Manon Andres and Natasja Rietveld Books and bikes Noises and voices of veterans Esmeralda Kleinreesink, René Moelker and Rudy Richardson Epilogue Looking back and moving on Joseph Soeters, Jan van der Meulen, Robert Beeres and Ad Vogelaar Contributors

Mission Uruzgan

Collaborating in Multiple Coalitions for Afghanistan

Vanaf het begin van de missie in Uruzgan bestond er ambivalentie over wat er precies werd verwacht van de krijgsmacht en hoe dit moest worden gerealiseerd. De 3D-benadering – ‘defense, diplomacy and development’ – en de noodzaak nu eens te praten, dan weer te vechten, stelden de eenheden voor een enorme opgave.

In deze bundel presenteren militaire en civiele experts nieuwe data en scherpe analyses die betrekking hebben op fundamentele kwesties rond de missie. Politieke besluitvorming, ‘rules of engagement’, logistiek, leiderschap, ethische dilemma’s, lastenverdeling, effectmeting en ‘special operations’ komen uitgebreid aan bod. Veel aandacht gaat uit naar de samenwerking met bondgenoten en met Afghaanse partners. Mission Uruzgan: Collaborating in Multiple Coalitions for Afghanistan levert een helder en grondig inzicht in de vele problemen waarmee de militaire organisatiete te kampen had, en in de oplossingen die de Nederlandse soldaten uitwerkten.
Auteurs

Robert Beeres

Robert Beeres is hoogleraar Defensie-Economie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie

Joseph Soeters

b>Joseph Soeters is hoofd van de vakgroep management, organisatie en defensie-economie aan de Nederlandse Defensie Academie en hoogleraar organisatie-sociologie aan de Universiteit Tilburg.

Jan van der Meulen

Jan van der Meulen is universitair hoofddocent aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar militair-maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden.