Amsterdam University Press

Ton Derks, Nico Roymans

Villa Landscapes in the Roman North

Economy, Culture and Lifestyles

Deze bundel biedt een synthese van recent onderzoek naar villa’s en villalandschappen in de noordelijke provincies van de Romeinse wereld. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer de economische basis van door villa’s gedomineerde landschappen, rurale slavernij, stadplattelanddynamiek, de rol van monumentale graven in villalandschappen, zelfrepresentatie en de levensstijl van villa-eigenaren. Het boek geeft een origineel, multidimensionaal perspectief op de sociale, economische en culturele functie van villa’s in het Romeinse rijk.
€ 115,00
+ Bestel dit boek
Auteurs

Ton Derks

Ton Derks is assistant professor of Roman archaeology at the VU University in Amsterdam.

Nico Roymans

Nico Roymans is professor of West European archaeology at the VU University in Amsterdam.