Postcolonial Netherlands
Titel
Postcolonial Netherlands
Subtitel
Sixty-five Years of Forgetting, Commemorating, Silencing
Prijs
€ 54,95 excl. BTW
ISBN
9789089643537
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
288
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 6 Introduction - 8 Decolonization, migration and the postc olonial bonus - 24 Citizenship: rights, participation, identification - 49 The struggle for recognition: war and the silent migration - 74 The individualization of identity - 102 Imagining Colonialism - 131 Transnationalism: A Turning Tide? - 164 An International Perspective - 189 ‘Postcolonial’ (in the) Netherlands - 216 NOTES - 244 Bibliography - 263 Acknowledgements - 282 index of people, organizations and memorial sit es - 283

Recensies en Artikelen

"A highly readable, insightful tour through the complex world of Dutch multiculturalism. The book is arranged thematically, so that fascinating comparisons emerge among the experiences of diverse immigrant groups, enhanced by excursions into the ways that other postcolonial powers (France, England, Portugal), handle their own comparable realities."|Richard Price, the College of William and Mary, author of award-winning books including First-Time, Alabi’s World, The Convict and the Colonel, Travels with Tooy and Rainforest Warriors.|"This engaging, timely study draws upon Oostindie’s decades of intensive research and writing on slavery, colonialism, and their legacy for the Netherlands. He treats unavoidably provocative cultural issues with admirable sensitivity and balance, renders complex identity issues highly accessible, and tests his findings through comparison with selected other European societies."|Allison Blakely, Professor of Modern European and Comparative History, Boston University, author of Blacks in the Dutch World.

Gert Oostindie

Postcolonial Netherlands

Sixty-five Years of Forgetting, Commemorating, Silencing

Nederland telt ruim een miljoen burgers met wortels in de voormalige koloniën, Indonesië, Suriname en de Antillen. Juridisch staatsburgerschap, voorgaande bekendheid met de Nederlandse taal en cultuur en een sterk retorisch argument (‘Wij zijn hier omdat jullie daar waren’) gaven deze migranten een vergelijkenderwijs sterke uitgangspositie. Deze ‘postkoloniale bonus’ bevorderde de integratie, waarbij gaandeweg de verschillen tussen deze gemeenschappen en de bredere samenleving afnamen.

Gelijktijdig veranderde die samenleving sterk. In 1945 had Nederland een roomblanke bevolking, vandaag telt twee miljoen niet-westerse migranten en worden heftige debatten gevoerd over multiculturalisme. De belangrijkste ideologische debatten van de afgelopen decennia rond de postkoloniale gemeenschap draaiden om erkenning en het opnemen in de nationale herdenkingscultuur van het kolonialisme en zijn erfenissen. Dit leidde tot een reeks officiële gebaren, variërend van financiële compensatie tot monumenten, waarin op schuldbewuste en vaak weinig consistente wijze ‘recht wordt gedaan’ aan het koloniale verleden en aan de afstammelingen van de koloniale onderdanen.

Postcolonial Netherlands is het eerste boek dat deze thematiek systematisch behandeld en in vergelijkend perspectief plaatst. Het boek werd bij publicatie in Nederland (2010) overwegend positief ontvangen, al riepen de uitgesproken stellingen van de auteur over ‘het einde van de postkoloniale geschiedenis’ heftige tegenspraak op.
Auteur

Gert Oostindie

Gert Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.