War of Words
Titel
War of Words
Subtitel
Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War (1899-1902)
Prijs
€ 73,95 excl. BTW
ISBN
9789089644121
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
408
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
War of Words - 2 Table of contents - 6 Introduction - 10 part i Principles of propaganda (1880-1899) - 34 chapter 1 ‘New Holland’ in South Africa? Building a bridgehead between the Netherlands and the Boer republics - 36 chapter 2 ‘Blacks, Boers and British’: South Africa in Dutch literature - 66 part ii War of words (1899-1902) - 104 chapter 3 A ‘factory of lies’? The lines of communication of the Boers and their supporters - 106 chapter 4 ‘A campaign of the pen’: The Dutch pro-oerorganisations - 144 chapter 4‘A campaign of the pen’: The Dutch pro-Boer organisations - 144 Chapter 5 ‘Dum-dums of public opinion’: Pro-Boer propaganda,October 1899-June 1900 - 180 chapter 6 ‘All will be well!’ Pro-Boer propaganda,June 1900-June 1902 - 216 part iii The aftermath of pro-Boer propaganda (post-1902) - 254 chapter 7 ‘Whoever wants to create a future for himself cannot lose sight of the past’: Willem Leyds and Afrikaner nationalism - 256 chapter 8 From stamverwantschap to anti-apartheid: the significance of the pro-Boer movement in the Netherlands - 286 Abbreviations - 308 Notes - 310 Bibliography - 378 Index of names - 396 Index of subjects - 402

Recensies en Artikelen

"Kuitenbrouwer licht de adhesie met de zaak der Boeren grondig door en laat zien dat zich achter de voorstelling van spontane identificatie met een edel, geknecht volk een georganiseerde propaganda bevond. Hij laat, evenals de historicus Gerrit Schutte dat eerder deed, ook zien dat de relatie tussen de Afrikaners en de uit Nederland naar de Transvaal gehaalde ambtenaren allerminst warm was. Nederlanders kwamen als betweterig over.
De ingewikkelde verhouding tussen de Transvaal en Nederland doet Kuitenbrouwer goed uit de doeken. Deze mooie studie zal zeker tot verder historisch onderzoek leiden." - Hans Ester, Nederlands Dagblad (24-8-2012)

Vincent Kuitenbrouwer

War of Words

Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War (1899-1902)

Tussen 1899 en 1902 was Nederland in de ban van de oorlog die woedde in Zuid-Afrika tussen de Boerenrepublieken en het Britse Rijk. Veel Nederlanders steunden in die tijd de Boeren, die werden beschouwd als 'stamverwanten', en dat uitte zich onder andere in een vloedgolf van propagandistisch materiaal om een tegenwicht te bieden tegen de Britse berichtgeving over de oorlog.

Dit boek bevat een grondige analyse van de Nederlandse pro-Boeren beweging vanaf haar begin in de jaren 1880. Ten eerste is er aandacht voor de organisaties die de banden tussen Nederland en Zuid-Afrika trachtten aan te halen en zo belangrijke schakels werden in een internationaal netwerk waarlangs de propaganda voor de Boeren werd verspreid. Ten tweede wordt de inhoud van de bronnen behandeld waarbij naar voren komt dat de beeldvorming over Zuid-Afrika in Nederlandstalige publicaties sterk gekleurd was door enkele hardnekkige stereotypen. Ten slotte komen de langetermijngevolgen van de Nederlandse pro-Boeren beweging aan bod, een onderwerp waar in de literatuur tot nu toe nauwelijks aandacht voor is geweest. Aan de hand van bronnenmateriaal wordt aangetoond dat de propagandacampagne voor de Boeren nog lang nagalmde in de twintigste eeuw, zowel in Nederland als Zuid-Afrika.
Auteur

Vincent Kuitenbrouwer

Vincent Kuitenbrouwer is docent aan de capaciteitsgroep Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en redactie-secretaris van het Tijdschrift voor Geschiedenis.