Syntax of Dutch: Adjectives and Adjective Phrases
Titel
Syntax of Dutch: Adjectives and Adjective Phrases
Prijs
€ 141,00 excl. BTW
ISBN
9789089645494
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
634
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
16 x 24 cm
Categorie
Linguistics

Recensies en Artikelen

“This project is, by all measures, an extraordinary one, both in conception and execution. To a remarkable degree the Syntax of Dutch project manages to harmonize demands of depth and breadth. In part this appears to be due to the highly systematic approach followed. I believe the Syntax of Dutch project will ultimately become a model for comprehensive grammatical description in the years ahead.” - Richard Larson, Professor of Linguistics at University of Stony Brook

Hans Broekhuis

Syntax of Dutch: Adjectives and Adjective Phrases

14% korting bij een abonnement op de gehele serie. Schrijf u in door een email te sturen naar orders@aup.nl.

De afgelopen vijftig jaar heeft de formeel-taalkundige studie een grote vlucht genomen, waarbij onderzoek naar de Nederlandse syntaxis een belangrijke rol gespeeld heeft. Het onderzoek naar het Nederlands heeft vele nieuwe verschijnselen blootgelegd en aanleiding gegeven tot nieuwe inzichten die niet alleen van belang zijn voor de formele taalkunde, maar ook voor een grotere groep taalkundigen. Deze nieuwe bevindingen zijn vaak moeilijk toegankelijk doordat zij verborgen zitten in specialistische boeken en artikelen.

De Syntax of Dutch, die in de periode 2012-2016 in ten minste zeven boekdelen zal verschijnen, streeft ernaar deze kennis te ontsluiten door een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de syntaxis van het Nederlands. Het werk is vooral beschrijvend van aard en presenteert de belangrijkste nieuwe inzichten met behulp van een algemeen toegankelijk begrippenapparaat. Het werk richt zich op de internationale gemeenschap van professionele taalkundigen en gevorderde studenten.

Centraal staan de vier zogenaamde lexicale categorieën: werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en voorzetsel. Alle delen hebben dezelfde opbouw. Na een meer algemene introductie van de lexicale categorie in kwestie volgt een uitgebreide bespreking van woordgroepsvorming: voor elke lexicale categorie wordt besproken welke elementen zij selecteren (complementatie), welke bepalingen ze toestaan (modificatie) en met welke functionele categorieën (voegwoord, lidwoord, etc.) ze combineren. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het syntactische gebruik van de woordgroepen (als argument, predicaat en/of modificeerder). Speciale aandacht wordt besteed aan bijzondere constructietypen zoals binominale constructies (een groep studenten) en verschijnselen zoals het optreden van gesleten voornaamwoordelijke bijwoorden (Ik wacht daar niet op).

Elk van de vier deelstudies bevat een glossarium van minder bekende technische begrippen, een uitgebreid zakenregister en een uitgebreide literatuurlijst.

Lees hier het inteview met Hans Broekhuis op de Meertens-website.

Voor de inhoudsopgave klik hier
Auteur

Hans Broekhuis

Hans Broekhuis is a researcher on the Variationist Linguistics Language Portal at the Meertens Instituut, part of the Dutch academy of sciences (KNAW). He has published with colleagues many volumes in the Syntax of Dutch series, and has co-edited Broekhuis, H. & R. Vogel. (2013) Linguistic Derivations and Filtering. Minimalism and Optimality Theory (Equinox, 2013), and a monograph entitled Derivations and evaluations. Object shift in the Germanic languages (Mouton de Gruyter, 2008)