Woordenboek Latijn / Nederlands
Titel
Woordenboek Latijn / Nederlands
Subtitel
Zevende herziene druk
Redacteur
Prijs
€ 84,99
ISBN
9789463720618
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
1214
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 22 x 5.8 cm
Ook beschikbaar als
Paperback - € 66,99

Recensies en Artikelen

Over de 7e editie:
"Niet alleen de inhoud is uitstekend, maar ook de lay-out is uitermate overzichtelijk, met duidelijk vet gedrukte trefwoorden, zodat je het gezochte woord snel kunt vinden, en een hulpletter in de marge, die het alfabetisch zoeken vergemakkelijkt. Behalve het eigenlijke woordenboek bevat deze uitgave ook gedetailleerde kaarten van Italië in de oudheid en van het Romeinse Rijk, evenals een appendix met een overzicht van de historische ontwikkeling van het Latijn, de uitspraak van het Latijn, een overzicht van de verbuigingen en vervoegingen, een tabel met de belangrijkste telwoorden, Romeinse maten, gewichten en munten, de Romeinse kalender, de Latijnse namen van de windstreken en een beknop overzicht van de Romeinse geschiedenis, allemaal even duidelijk en overzichtelijk. Hoeft het nog gezegd dat dit woordenboek in de boekenkast van geen enkele leerkracht Latijn mag ontbreken?"
- Prora. Driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, 2020

Harm Pinkster (red.)

Woordenboek Latijn / Nederlands

Zevende herziene druk

Hoewel het Latijn aan weinig veranderingen onderhevig is - het is immers een dode taal en het aantal vondsten van onbekende teksten is beperkt - zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn/Nederlands stellen alsook de Nederlandse taal dat wél. Het woordenboek speelt in op deze veranderingen en is daarin bijzonder succesvol gebleken. Net als eerdere drukken is het woordenboek mede gericht op een publiek van niet-professionele classici. Door de combinatie van oude en nieuwe eigenschappen blijft dit woordenboek bij uitstek geschikt voor leerlingen in de laatste klassen van het vwo, studenten en beroepsbeoefenaren die met Latijnse teksten in aanraking komen.

Wat is er nieuw aan deze herziene editie:

- Talrijke lemmata zijn verbetered en aangevuld, onder andere op basis van lezersreacties.
- Het voor- en nawerk zijn voor handiger gebruik aangepast qua vorm en inhoud.
- De alfabetische volgorde van de lemmata is duidelijker aangegeven.

Deze herziene zevende editie verschijnt zowel in boekvorm als online (www.latijnnederlands.nl).

Harm Pinkster was emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn wetenschappelijke publicaties liggen voornamelijk op het gebied van de Latijnse taalkunde (o.a. 'On Latin Adverbs en Oxford Latin syntax') en van Cicero's boeken over redenaarskunst ('De Oratore'). Met Caroline Kroon schreef hij 'Latijn: een eerste kennismaking' en met Akke Pinkster verzorgde hij de Nederlandse editie van Tore Jansons boek 'Latijn: cultuur, geschiedenis en taal (AUP).
Redacteur

Harm Pinkster

Harm Pinkster was emeritus hoogleraar Latijn aan de Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerde boeken