Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812)
Titel
Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812)
Subtitel
De eerste gepromoveerde veearts van Nederland
Prijs
€ 20,00
ISBN
9789463722391
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
140
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 x 0.9 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 14,99
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Woord vooraf
- Wijze van uitgeven
- Algemene toelichting bij de vertaling
- Dankzegging

Inleiding

De promovendus
- Van weeshuis naar universiteit
* Kinderjaren en Fundatie van Renswoude
* Onderwijs en nuttige beroepen
* De keuze voor veeartsenijkunde
* Student in Leiden (1802-1805) en Berlijn (1805-1807)
- Veearts en heelmeester
- Dramatisch einde als legerarts

De promotor
- Geleerde en bestuurder
- Het nut van de veeartsenijkunde

De dissertatie
- Een belezen jongeman
- Markante passages
- Besluit

Vertaling van Dissertatio medica inauguralis / Medisch proefschrift van Gerrit de Hoog

Woord vooraf
Inleiding
Hoofdstuk 1 Geschiedenis van de vergelijkende geneeskunde
Hoofdstuk 2 Vergelijkende fysiologie van mens en landbouwhuisdieren
Hoofdstuk 3 Vergelijkende ziekteleer van mens en landbouwhuisdieren
Hoofdstuk 4 Gebruik van geneesmiddelen bij verschillende soorten landbouwhuisdieren.
Stellingen

Bibliografie
Curriculum vitae van de bewerkers
Register op persoonsnamen

Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812)

De eerste gepromoveerde veearts van Nederland

De onderstaande tekst is niet beschikbaar in het Nederlands en wordt in het Engels weergegeven.
Gerrit de Hoog (1784-1812) studeerde geneeskunde in Leiden en diergeneeskunde in Berlijn. Hij promoveerde op 11 mei 1811 aan de Leidse universiteit. Zijn in het Latijn geschreven proefschrift gaat over de analogie tussen de geneeskunde van mens en dier en het nut van de diergeneeskunde voor de samenleving. Het is de eerste dissertatie in Nederland, geschreven door een van de eerste gediplomeerde veeartsen in ons land. Het is een bijzonder proefschrift omdat De Hoog al veel belang hechtte aan vergelijkende geneeskunde in de aanloopperiode naar diergeneeskundig onderwijs in Nederland.
De Hoog zou docent worden op de eerste school voor veeartsen in Nederland. Maar zijn leven verliep heel anders. Als legerarts in de Grande Armée vond hij in 1812 de dood tijdens Napoleons fatale tocht naar Moskou. Dit boek presenteert een geannoteerde vertaling van zijn unieke proefschrift, met een inleiding over zijn leven en werk. Het onderwerp is nog steeds actueel.
Auteurs

Gijs Jonkers

Gijs Jonkers was tot zijn pensioen in 2021 leraar klassieke talen en filosofie, achtereenvolgens aan het Carolus Clusius College en het Gymnasium Celeanum in Zwolle. Hij is gepromoveerd op de tekstoverlevering van Plato’s Timaeus en Critias en is mede-auteur van diverse schoolboeken.

Peter Koolmees

Peter A. Koolmees was tot zijn emeritaat in 2019 docent-onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. In de periode 2006-2019 was hij in deeltijd hoogleraar ‘Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context’.

Erik Jan Tjalsma

Erik Jan Tjalsma studeerde diergeneeskunde in Luik en Utrecht. Hij is gezelschapsdierenpracticus met de focus op dermatologie. Als mederedacteur droeg hij bij aan de Canon van de diergeneeskunde in Nederland (Haarlem 2014).