Partner

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van de zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Onze missie is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor:

  • de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films;
  • filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om.

Het Nederlands Filmfonds brengt elk jaar het Filmjaarboek uit.

Series published with Nederlands Filmfonds