Maryse Elliott

Maryse Elliott richt zich met haar acquisities op film, media en communicatiewetenschappen. Zij overlegt graag met auteurs en redacteuren over nieuwe projecten die andere onderwerpen adresseren, zoals filmtheorie, transnationale cinema, media-archeologie en archiefwerkzaamheden voor mediatechnologie, transmedia, digitale cultuur en gamesstudies.

Uitgever Film, media en communicatie
Maryse Elliott