Digitale Producten

Amsterdam University Press is de uitgever van een aantal websites. Hier tref je een overzicht. 

Op deze pagina vind je informatie over:

  • Het Woordenboek Latijn/Nederlands, de website
  • Justiz und NS-Verbrechen, de serie en de website
  • Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands, de website

www.latijnnederlands.nl

De meest recente editie van het woordenboek Latijn/Nederlands onder redactie van prof. dr. Harm Pinkster wordt ook uitgebracht in een speciale digitale versie voor gebruik binnen het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. 

De website www.latijnnederlands.nl geeft toegang tot de digitale versie van het woordenboek en biedt extra zoekmogelijkheden ten opzichte van de papieren editie. Zo kunt u zoeken op Latijnse en Nederlandse woorden en kunt u geavanceerd zoeken op titelwoorden, Nederlandse vertalingen en woordsoorten. Bovendien wordt de site soms aangevuld en gecorrigeerd, zodat u te allen tijde toegang heeft tot de meest actuele versie.

Deze website is op licentiebasis beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de kosten voor een licentie:

Individual: € 51.99 a year (incl. vat)
Institute: € 262.99 a year (excl. vat)
Bij aanschaf van een gedrukte versie van het woordenboek is de individuele toegang tot de digitale versie drie jaar lang gratis; u treft een toegangscode aan voor in het boek.

Wilt u een abonnement aanvragen, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar abonnementen@aup.nl.

Justiz und NS-Verbrechen

Het project ‘Justiz und NS-Verbrechen’, dat sinds het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw door Prof.mr. C.F. Rüter wordt uitgevoerd aan het Seminarium voor Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, is eind 2012 tot voltooiing gebracht. Het project behelst de systematische verzameling, bewerking en publicatie van de strafvonnissen gewezen door Duitse rechtbanken in zaken betreffende levensdelicten (moord, doodslag, enz.) gepleegd ten dienste van het nationaal-socialistische bewind in Duitsland. De publicatiereeks is inmiddels afgesloten en omvat 49 delen met West-Duitse alsmede 14 delen met Oost-Duitse strafvonnissen in twee onderscheiden bronnenpublicaties, getiteld ‘Justiz und NS-Verbrechen’ (West-Duitse vonnissen) en ‘DDR-Justiz und NS-Verbrechen’ (Oost-Duitse vonnissen). Daarmee zijn een tweetal unieke bronnenverzamelingen tot stand gebracht met een totale omvang van zo’n 50.000 pagina’s, die de naoorlogse gerechtelijke afdoening in de beide Duitse staten van de allerzwaarste misdrijven van de nazistaat nauwkeurig documenteren.

De serie in vogelvlucht

----------TotaalBRDDDR
Delen634914
Pagina's50.86340.16710.699
Strafzaken1861929l932
Vonnissen322415651659
Verdachten354118991643

Hoewel naar aard en omvang onderling sterk uiteenlopend, strekken deze strafzaken zich tezamen uit over het gehele spectrum van nationaal-socialistische misdrijven, van enkelvoudige delicten als verraad tot aan de massavernietiging in de Duitse ‘euthanasie’-centra en de Oost-Europese uitroeiingskampen en gettos. Ten aanzien van de verdachten geldt een gelijke diversiteit van simpele kampbewakers en andere ondergeschikte Befehlsempfänger tot aan beleidsbepalende vertegenwoordigers en Schreibtischtäter van de nazistaat.
Voor een gedetailleerd inhoudelijk overzicht van de diverse strafzaken alsmede van de inhoud van de afzonderlijke delen van de serie kunt u terecht op de website van het project ‘Justiz und NS-Verbrechen’ die zich bevindt op de internetsite van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam: klik hier.

Inmiddels bestaat er een online editie van ‘Justiz und NS-Verbrechen’, die de gehele bronnenverzameling eenvoudig toegankelijk maakt voor systematisch onderzoek en studie. Voor een nadere oriëntatie kunt u hier klikken. U vindt daar tevens verwijzingen naar de diverse mogelijkheden om boeken te bestellen en/of een abonnement te verwerven op de online-editie.

Voor vragen over het project ‘Justiz und NS-Verbrechen’ kunt u zich in verbinding stellen met een van de redacteuren: Dr. D.W. de Mildt, e-mailadres: d.w.demildt@expostfacto.nl

www.etymologie.nl

Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is ook uitgebracht in een online editie op www.etymologie.nl. Deze website biedt onder meer geavanceerde zoekmogelijkheden op talrijke etymologische categorieën en is daarmee speciaal geschikt voor professioneel gebruik. Daarnaast bevat de website de beschikbare lemmata die nog niet zijn gepubliceerd in de gebonden uitgave. Anders dan in de gebonden editie wordt op de website het Fries systematisch in de beschrijvingen betrokken. 

Deze website is op licentiebasis beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de kosten voor een licentie:

Individueel: € 64,99 per jaar (incl. btw)
Instituut: € 262,99 per jaar (excl. btw)

Wilt u een abonnement aanvragen, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar abonnementen@aup.nl.