Painting and Publishing as Cultural Industries door Claartje Rasterhoff is genomineerd voor de Karel van Mander Prijs 2019

De jury van de belangrijkste kunsthistorische prijs van Nederland – de Karel van Mander Prijs – heeft de shortlist met nominaties voor publicaties in de categorie Beeldende Kunst en Kunstnijverheid 1550-1700 bekendgemaakt. Painting and Publishing as Cultural Industries door Claartje Rasterhoff (Amsterdam University Press 2016) is genomineerd voor de prijs!
Painting and Publishing as Cultural Industries door Claartje Rasterhoff is genomineerd voor de Karel van Mander Prijs 2019
The bookshop and lottery office of Jan de Groot in the Kalverstraat in Amsterdam, Isaac Ouwater, anonymous, 1758-1843.
Rijksmuseum, Amsterdam

De Karel van Mander Prijs wordt, vanaf 1958, jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici voor een waardevolle kunsthistorische publicatie.

De nominaties voor de Karel van Mander Prijs 2019 zijn (in alfabetische volgorde):

  • Baarsen, Reinier J. Kwab: ornament als kunst in de eeuw van Rembrandt. Amsterdam (nai010 uitgevers; Rijksmuseum Amsterdam), 2018. Tent. cat. Rijksmuseum Amsterdam 30 juni-16 september 2018. Met bijdrage van Ine Castelijns van Beek. Ook in het Engels verschenen.
  • Bruijn, Emile de. Chinese wallpaper in Britain and Ireland. London (Philip Wilson Publishers Ltd.), 2017.
  • Buijsen, Edwin. De schilderijenproductie van Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662) : traditie, innovatie, commercie. Nijmegen (eigen uitgave), 2018. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Goudriaan, Elisa. Florentine Patricians and Their Networks. Structures Behind the Cultural Success and the Political Representation of the Medici Court (1600-1660). Leiden (Brill), 2018.
  • Leeflang, Huigen, en Pieter Roelofs (red.). Hercules Segers: painter, etcher. Amsterdam (nai010 uitgevers; Rijksmuseum Amsterdam), 2016. 2 delen. Tent. cat. Rijksmuseum Amsterdam 7 oktober 2016-8 januari 2017. Bijdragen van Dyonisia Christoforou, Erik Hinterding, Nadine M. Orenstein, Ad Stijnman, Jaap van der Veen en Arie Wallert.
  • Rasterhoff, Claartje. Painting and Publishing as Cultural Industries: The Fabric of Creativity in the Dutch Republic, 1580-1800. Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age. Amsterdam (Amsterdam University Press), 2016.

Jurylid Huigen Leeflang is genomineerd en zal volgens de daarvoor geldende procedure plaatsmaken voor een nieuw jurylid: Dr. Jan L. de Jong.

Painting and Publishing as Cultural Industries: The Fabric of Creativity in the Dutch Republic, 1580-1800 (Amsterdam University Press 2016)

The Dutch Republic was a cultural powerhouse in the modern era, producing lasting masterpieces in painting and publishing-and in the process transforming those fields from modest trades to booming industries. This book asks the question of how such a small nation could become such a major player in those fields. Claartje Rasterhoff shows how industrial organisations played a role in shaping patterns of growth and innovations.

De jury Karel van Mander Prijs 2019

In de jury nemen zitting:

  • Prof.dr. Volker Manuth, Hoogleraar Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen
  • Dr. Jan L. de Jong, Docent Kunstgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen
  • Drs. Sabine Craft-Giepmans, Senior- Conservator en Programmamanager RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Den Haag
  • Drs. Suzanne Lambooy, Conservator Toegepaste Kunst Gemeentemuseum Den Haag

Voorzitter: Dr. Annette de Vries (VNK) Secretaris: Geerte Broersma, MA (VNK)

De Karel van Mander Prijs wordt uitgereikt op het lustrumsymposium Het succes van de kunstgeschiedenis op 11 oktober 2019.

donderdag 8 augustus 2019