Sander Bais

Sander Bais is emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en was verbonden aan het Santa Fe Institute for Complexity in de VS. Bij AUP verschenen eerder van zijn hand De natuurwetten, De sublieme eenvoud van Relativiteit, Keerpunten en Kwanta, kwinkslagen en kwakzalvers.