Marjolijn Voogel

Marjolijn Voogel werkt als uitgever. Daarnaast is ze vakredacteur Frans bij Levende Talen Magazine, het tijdschrift voor talendocenten in het voortgezet onderwijs. Ze publiceert regelmatig over (taal)sociologische kwesties in dit tijdschrift (in het voorjaar verschijnt onder haar gasthoofdredacteurschap het themanummer ‘Taal & identiteit’) en in de Nederlandse Boekengids. In 2018 verscheen haar proefschrift, getiteld Bon ton of boring? De ontwikkeling van het Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland.

Boeken