Marjolein van Herten

Marjolein van Herten studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2015 promoveerde zij aan de Open Universiteit op een proefschrift over hedendaagse Nederlandse leesclubs met de titel Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study on book discussion groups. Zij is als universitair docent letterkunde, vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider verbonden aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit en lid van het Meesterschapsteam Nederlands. Op dit moment houdt zij zich naast het geven van onderwijs bezig met onderzoek naar klimaat- en toekomstliteratuur.

Boeken