Cultuur en plein public
Titel
Cultuur en plein public
Subtitel
Emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789463724272
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
248
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 x 1.7 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 24,99

Cultuur en plein public

Emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen

Cultuurparticipatie is onlosmakelijk verbonden met het streven naar vrijheid en gelijkheid, kortom met emancipatie. Maar hoe heeft deze band tussen cultuurparticipatie en emancipatie zich door de tijd heen ontwikkeld? In Cultuur en plein public bieden 16 cultuurwetenschappers een historisch overzicht van emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen. Aan de hand van concrete, vaak onderbelichte casussen – van achttiende-eeuwse misdaadliteratuur tot hedendaagse tango, van ‘damesroman’ tot ‘junkieliteratuur’ – wordt inzichtelijk gemaakte welke rol cultuuruitingen speelden en spelen in emancipatiebewegingen van toen en nu. Gekeken wordt niet alleen naar de rol die kunstenaars en hun kunst vervulden in maatschappelijke discussies over ‘achterstandsgroepen’, het gaat in deze bundel ook over de bijdrage die instituties als de uitgeverij, de kunstkritiek, het onderwijs en bibliotheken door de jaren heen hebben geleverd aan de emancipatie van cultuurconsumenten en van lezers in het bijzonder.
Redacteurs

Marjolein van Herten

Marjolein van Herten studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2015 promoveerde zij aan de Open Universiteit op een proefschrift over hedendaagse Nederlandse leesclubs met de titel Learning communities, informal learning and the humanities. An empirical study on book discussion groups. Zij is als universitair docent letterkunde, vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider verbonden aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit en lid van het Meesterschapsteam Nederlands. Op dit moment houdt zij zich naast het geven van onderwijs bezig met onderzoek naar klimaat- en toekomstliteratuur.

Ted Laros

Ted Laros is als universitair docent letterkunde verbonden aan de Faculteit Cultuurwetenschap-pen van de Open Universiteit. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van cultuur, politiek en recht. In 2020 verscheen de Open Access-versie van zijn boek Literature and the Law in South Africa, 1910-2010: The Long Walk to Artistic Freedom. Momenteel werkt hij met Brigitte Adriaensen, Andrew Bricker en Alberto Godioli aan een themanummer getiteld Humor and the Law: The Difficulty of Judging Jests voor Humor: International Journal of Humor Research. Daarnaast werkt hij aan een monografie over de naoorlogse zuivering van het literaire veld in Nederland door de Ereraad voor de Letterkunde en de Centrale Ereraad voor de Kunst

Jan Oosterholt

Jan Oosterholt is als letterkundige werkzaam bij de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De laatste jaren richt hij zich in zijn onderzoek vooral op de receptie van buitenlandse literatuur in het Nederlandse taalgebied en op (toneel)bewerkingen van romans.

M.F. Winkler

Marieke Winkler is universitair docent literatuurwetenschap bij de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. In 2017 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876, waarvoor zij de Keetje Hodshonprijs 2022 in ontvangst mocht nemen. Naast haar onderzoek op het gebied van de History of Humanities en geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek, schrijft ze over hedendaagse poëzie en recente Nederlandse (klimaat)literatuur. Samen met Marjolein van Herten coördineert zij de onderzoeksgroep ‘Imaginaries of the Future City: Envisioning Climate Change and Technological Cityscapes through Contemporary Speculative Fiction’.