Ted Laros

Ted Laros is als universitair docent letterkunde verbonden aan de Faculteit Cultuurwetenschap-pen van de Open Universiteit. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van cultuur, politiek en recht. In 2020 verscheen de Open Access-versie van zijn boek Literature and the Law in South Africa, 1910-2010: The Long Walk to Artistic Freedom. Momenteel werkt hij met Brigitte Adriaensen, Andrew Bricker en Alberto Godioli aan een themanummer getiteld Humor and the Law: The Difficulty of Judging Jests voor Humor: International Journal of Humor Research. Daarnaast werkt hij aan een monografie over de naoorlogse zuivering van het literaire veld in Nederland door de Ereraad voor de Letterkunde en de Centrale Ereraad voor de Kunst

Boeken