Hans Mol

Hans Mol (1954) is onderzoeker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy, (emeritus) bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en als medewerker van het Humanities Cluster van de KNAW bezig met de ontwikkeling van een historisch GIS voor de Noordelijke Nederlanden op basis van het oudste kadaster.

Boeken