Gilles de Langen

Gilles de Langen (1959) is provinciaal archeoloog van de provincie Friesland, onderzoeker middeleeuwse archeologie aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Boeken