Well-Being in Amsterdam's Golden Age
Titel
Well-Being in Amsterdam's Golden Age
Prijs
€ 41,99
ISBN
9789048502066
Uitvoering
eBook PDF (Adobe DRM)
Aantal pagina's
264
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Categorie
Geschiedenis
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
ACKNOWLEDGEMENTS - 10 INTRODUCTION - 12 -I - 13 -II - 18 -III - 19 -IV - 24 IN THEIR PROPER PLACE:THE CIVIC HIERARCHY - 26 -I - 29 Regents: The Ruling Elite - 29 Common Citizens - 30 Non-Citizen Residents and Temporary Inhabitants - 34 -III - 37 Strangersin the City - 37 GRADIENTS OF WEALTHAND INCOME: THEECONOMIC HIERARCHY - 42 -I - 44 The Wealthy Elite - 45 The Middling Group - 48 The Lower Orders and the Poor - 52 -II - 55 Respondingto Economic Stress - 55 -III - 59 AT HOME IN AMSTERDAM:THE PHYSICALENVIRONMENTAND EARLY DEATH - 60 -I - 63 -II - 66 The Residential Environment - 67 Housing Conditions - 70 -III - 76 INTIMATE INFERIORS:SERVANTS INAMSTERDAM - 78 -I - 81 -II - 82 Servantsat Work - 82 -III - 84 Vulnerabilityand Confl icts - 84 Conflicts about Earnings and Work - 85 Conflicts about Dress - 86 Conflicts about Sex and Intimacy - 89 -IV - 92 ChangingEmployers - 92 -V - 93 Preparingfor the Future - 93 A SINGULARUNMARRIEDWOMEN - 96 -I - 99 TheYears before Marriage - 99 Earning a Living: Single Men and Single Women - 102 -II - 105 The Significance of Marital Status - 105 -III - 107 Courtshipand Marriage - 107 -IV - 110 Never-Married Men and Women - 110 -V - 111 THE FAMILY HOUSEHOLD:HUSBAND, WIFE, ANDCHILDREN - 114 -I - 116 FamilyOrientation - 116 -II - 117 StartingMarried Life: Husband and Wife - 117 -III - 121 HavingChildren - 121 Controlling Fertility - 125 -IV - 126 Vulnerabilitiesand Early Deaths - 126 -V - 130 PARENTS AND CHILDREN,BROTHERS AND SISTERS - 132 -I - 134 Mother-Child Relations - 134 -II - 137 Father-Child Relations - 137 -III - 139 GrowingUp - 139 -IV - 141 Siblings - 141 Birth Intervals: A Matter of Life and Death - 142 Grieving for Lost Children - 143 Continuing Sibling Relationships - 145 Sibling Inequalities and Discontents - 147 -V - 149 LOSING A SPOUSE AND APARENT - 150 -I - 152 The Emotional Loss - 152 -II - 154 Widowhoodand the Gender Hierarchy - 154 -III - 157 TheWidows of Regents and Other Wealthy Men - 157 The Widows of Functionaries and Professionals - 158 The Widows of Master Craftsmen - 160 The Widows of Non-Citizen Residents and Temporary Inhabitants - 161 -IV - 164 Remarriage - 164 -V - 166 LOSING BOTH PARENTS:AMSTERDAM ORPHANS - 168 -I - 170 BeingOrphaned - 170 Emotional Loss and the Grieving Child - 171 -II - 171 Economicand Social Support - 171 The Children of the Wealthy Elite - 172 The Children of Other Amsterdam Citizens - 173 Children of Non-Citizen Residents and Temporary Inhabitants - 178 -III - 182 TheOrphanage Experience - 182 A SUMMING UP - 186 NOTES - 192 introduction - 192 chapter 1 - 197 chapter 2 - 202 chapter 3 - 205 chapter 4 - 210 chapter 5 - 214 chapter 6 - 218 chapter 7 - 223 chapter 8 - 227 chapter 9 - 230 BIBLIOGRAPHY - 234 THE AUTHOR - 256 INDEX - 258

Derek Phillips

Well-Being in Amsterdam's Golden Age

Mensen hebben een aangeboren neiging zich te bekommeren om hun welzijn. In dit boek beschrijft Derek Phillips het welzijn in Amsterdam in de Gouden Eeuw. Vanuit multidisciplinair perspectief beschouwt hij het welzijn van 17de-eeuwse Amsterdammers met verschillende achtergronden en laat hij ons kennismaken met de leefomstandigheden van o.a. kinderen, ouders, gehuwden, niet-gehuwden, ouderen, weduwen en wezen. Hij toont daarbij aan dat de maatschappelijke positie van mensen bepalend was voor hun welzijnsniveau. Well-Being in Amsterdam’s Golden Age verdiept ons begrip van de processen die ongelijkheid en welzijn met elkaar verbinden. Zo is het niet alleen een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van het 17de-eeuwse Amsterdam, maar biedt het ook een relevant perspectief voor de huidige verzorgingsstaat.
Noot: om dit e-boek te openen heeft u Adobe Digital Editions nodig
Auteur

Derek Phillips

Derek Phillips was emeritus professor of sociology at the University of Amsterdam.