Multicultureel drama?
Titel
Multicultureel drama?
ISBN
9789048503896
Uitvoering
eBook PDF
Aantal pagina's
160
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
16 x 24 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Inhoud: Multicultureel drama? - 6 Inleiding - 8 1: Mediating Multiculturalism in Germany - 15 2: Dromen en vertogen - 26 3: 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet ' - 36 4: Theater als interculturele onderhandeling - 50 5: Whose Story Is This, Actually? - 59 6: Multicreativiteit of de crisis van de multiculturaliteit - 70 7: Het interculturele cabaret van Najib Amhali - 80 Projecten - 88 Some Theoretical and Practical Considerations Regarding Community Theatre in Aruba - 90 Theater in Egypte - een uitwisselingsproject - 96 Songs of Songs as Polyphony - 101 Onderzoeksverslagen - 108 Index - 150

Multicultureel drama?

Als de huidige multiculturele samenleving een drama is, wiens drama is dat dan? Drama roept associaties op met de wereld als schouwtoneel, waarop protagonisten en antagonisten in strijd verwikkeld zijn met een onvermijdelijk tragische afloop. Is het tijd om de metafoor van het drama los te laten en te kijken wat theater als plaats van handelen, kijken en delen van ervaringen te bieden heeft?
Multicultureel Drama? roept in ieder geval drie vragen op. Op welke manier geeft theater uitdrukking aan interculturele ontwikkelingen in de samenleving? Hoe reflecteert theater op die veranderende samenleving? En wat betekent dat voor de wijzen van reflecteren op theater?

Multicultureel Drama? is het eerste deel in de serie Theater Topics, een jaarlijkse publicatie over onderzoek in en naar theater. Elk deel brengt onderzoek bijeen rond een specifiek thema. Daarnaast biedt het een overzicht van lopend onderzoek naar theater in Nederland en Vlaanderen.

De bundel bevat bijdragen van Christopher Balme, Nelly van der Geest, Erwin Jans, Lucia van Heteren en Soheila Najand, Nezha Haffou, Robbert van Heuven, Rokus de Groot en Saskia Kersenboom, Eugène van Erven en Maaike Bleeker.
Redacteurs

Chiel Kattenbelt

Chiel Kattenbelt is universitair hoofddocent Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht en lector Nieuwe Theatraliteit aan de Hogeschool Zuyd

Kees Vuyk

Kees Vuyk is filosoof en directeur van het Theater Instituut Nederland.

Lucia van Heteren

Lucia van Heteren is universitair docent theaterwetenschap, verbonden aan de Universiteit van Groningen en mede grondlegger van de tweede fase opleiding Scenography aan het Frank Mohr Instituut Groningen.

Maaike Bleeker

Maake Bleeker is hoogleraar Mediastudies, verbonden aan de Universiteit Utrecht en werkt eveneens als dramaturg.