Tussen erfgoed en eredienst
Titel
Tussen erfgoed en eredienst
Subtitel
Meervoudig gebruik van vier monumentale stadskerken
Auteur
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789463726092
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
280
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 x 2.2 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Woord vooraf
1. Meervoudige gebruik van monumentale stadskerken
2. De Geertekerk in Utrecht: ruimte voor muziek en spel
3. De Sint-Joriskerk in Amersfoort: protestantse stijl in een katholieke stadskerk
4. De Grote Kerk in Zwolle: van gesloten naar open
5. De Oude Kerk in Amsterdam: voor kunst, erfgoed en lofzang
Conclusies
Literatuurlijst
Over de auteur

Recensies en Artikelen

'Kuyk levert met haar boek een fascinerende studie af naar vier monumentale stadskerken van protestantse signatuur. [...] Haar bevindingen kunnen herkenbaar zijn voor zo’n 150 vergelijkbare gebouwen.'
– Frank Strolenberg, Religie & Samenleving

Elza Kuyk

Tussen erfgoed en eredienst

Meervoudig gebruik van vier monumentale stadskerken

Vanwege ontkerkelijking laten veel protestantse geloofsgemeenschappen hun kerkgebouwen los, maar in sommige gevallen blijven zij na overdracht van het eigenaarschap (een deel van) het kerkgebouw gebruiken voor hun erediensten. De aanwezigheid van andere gebruikers heeft gevolgen voor de beleving van de geloofsgemeenschap. Eigenaar en geloofsgemeenschap verhouden zich ieder op een andere manier tot de ruimte en de tijd van het kerkgebouw. Bovendien verandert het aanzien van het kerkgebouw: de historische (katholieke) en civiele geschiedenis worden zichtbaar. Er vormen zich ook nieuwe gemeenschappen.

Dit boek laat zien dat meervoudig gebruik voor de eigenaren en de gebruikers een ingewikkelde opgave is. Naast soms creatieve vormen van samenwerking doen zich geregeld conflicten voor. De visies van de diverse gebruikers over een passende omgang met het kerkgebouw, blijken sterk te kunnen verschillen. De gebruiksgeschiedenis van de betreffende geloofsgemeenschap en de gekozen juridische structuur bepalen voor een groot deel hoe het meervoudig gebruik er in elke specifieke situatie uitziet.
Auteur

Elza Kuyk

Elza Kuyk heeft theologie/religiewetenschap gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werkte als geestelijk verzorger en in diverse beleids- en projectfuncties in kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Momenteel is zij verbonden aan het Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium.