Art at Auction in 17th Century Amsterdam
Titel
Art at Auction in 17th Century Amsterdam
ISBN
9789048505166
Uitvoering
eBook PDF
Aantal pagina's
336
Taal
Engels
Publicatiedatum
Afmetingen
16 x 24 cm
Categorie
Geschiedenis
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Table of Contents - 6 Acknowledgements - 8 Part I - The Auctions - 10 Introduction - 12 1 Orphan Chamber Auctions in Amsterdam - 16 2 How Auction Sales of the Orphan Chamber Were Conducted - 21 3 Extant Records of Auction Sales in Chronological Perspective - 28 4 Aggregate Statistics of Sales and the Owners of Goods Sold - 34 5 The Buyers at Auction Sales - 42 6 The Wealth of Buyers - 53 7 Clusters of Private Buyers - 58 8 Remonstrants and Counter-Remonstrants - 78 9 What Did They Buy and at What Prices? - 88 10 Attributions - 94 11 Echoes - 101 12 Concluding Words on Auctions - 109 Part II - Profiles of Selected Buyers - 112 Introduction - 114 13 Art Dealers I: Artists and Merchants in the Trade - 115 14 Art Dealers II: Johannes de Renialme - 115 15 Art Dealers III: The Story of a Merchant Who Thought He Could Sell Paintings to a King - 145 16 Art Collectors and Painters I: Rubens’s Promise to Hans Thijsz. - 154 17 Art Collectors and Painters II: Jacob Swalmius and Rembrandt - 165 18 Art Collectors and Painters III: Marten van den Broeck and Rembrandt's Losses at Sea - 181 19 Art Collectors and Painters IV: Jan van Maerlen and His Extended Family - 189 20 Art Collectors and Painters V: Jean le Bleu, François Venant and Rembrandt's "Feast of Belshazzar" - 205 21 A Collector with Connections to Major Cultural Figures: Robbert van der Hoeve and the "Muiden Circle" - 210 22 What Santa Claus Brought to the Youth of Amsterdam - 221 23 When Sellers and Buyers Were Related: Elbert and Cornelis Symonsz. Pool, Jeltge Claes, and Pieter Claesz. Codde - 227 24 A Collector Who Held On to His Purchase for Over Fifty Years - 235 25 An Afterword on Mentalités - 244 Bibliography - 248 Published Sources - 250 Notes - 258

J. Montias

Art at Auction in 17th Century Amsterdam

Tijdens de talloze veilingen die de Amsterdamse Weeskamer in de eerste helft van de Gouden zeventiende eeuw organiseerde, blijken het vooral koopmannen te zijn geweest, en dan met name uit de Zuidelijke Nederlanden en Holland, die hun goede geld investeerden in de aankoop van een Dürer of een Gerard Dou.
Op basis van vele originele documenten die door de Weeskamer zijn overgeleverd, heeft professor J.M. Montias voor het eerst de achtergronden van zo’n 2000 zeventiende-eeuwse kopers van veilingkunst systematisch geanalyseerd. Hij verzamelde gegevens over hun beroep, hun afkomst, hun religie, hun geboortejaar en huwelijksdata, de belasting die ze betaalden en andere aanwijzingen over hun welvaart. Daaruit blijkt dat de kopers in verschillende groepen geclusterd waren. Een aantal van hen – waaronder ook de schilders Rembrandt en Rubens – komt in het boek uitgebreid aan bod. Daarnaast analyseert Montias de onderwerpen van de gekochte kunst en de kunstenaars waaraan de kopers gelieerd waren.